Zijn Woord keer niet vruchteloos terug

Het Bijbels fundament van het werk van Bible League bestaat uit vier teksten. Deze vier teksten wil ik graag met u doornemen. Zodat u weet waarop ons werk gefundeerd is en het belang er van inziet. De eerste tekst is Jesaja 55:11. ‘Zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend.’

Uit deze tekst blijkt dat God Zijn Woord zendt. Gods Woord staat centraal in het werk van Bible League. We willen dat zoveel mogelijk mensen Zijn Woord kunnen lezen en begrijpen. Dat doen we in afhankelijkheid van God. Want zoals uit de tekst blijkt, zendt Hij Zijn Woord.

Het Woord van God zal vrucht dragen en zal doen wat Hem behaagt. Bij Bible League kunnen we geen mensen tot bekering brengen. Dat doet God zelf door Zijn Woord en Geest. Maar we kunnen wel zorgen dat zoveel mogelijk mensen in contact komen met Gods Woord. God zelf zegt dat Zijn Woord haar doel zal bereiken. Wij mogen er aan bijdragen dat mensen het Woord van God kunnen lezen, begrijpen en toepassen. En dat mogen we doen in de wetenschap dat Zijn Woord niet vruchteloos tot Hem zal terugkeren.

Wat een voorrecht om bij te mogen dragen aan de verspreiding van Zijn Woord.