Bible League Nederland

Bible League Nederland is onderdeel van Bible League International. In Nederland werven we fondsen om een bijdrage te leveren aan het  werk van Bible League International. Daarnaast is het kantoor in Nederland verantwoordelijk voor de communicatie met de achterban in Nederland.

De Nederlandse stichting is in 1993 opgericht door ds. D.J. van Vuuren. Bible League Nederland heeft een bestuur van momenteel vijf personen en een directeur. De uitvoer van beleid en budget worden minimaal vijf keer per jaar besproken in een bestuursvergadering. 

Werkwijze Bible League International

Waar de wereldwijde kerk groeit en volwassen wordt, legt Bible League International zich toe op het voorzien in en ontwikkelen van producten om de kerk mee uit te rusten. Want de kerk doet het werk - dat wil zeggen dat evangelisatie en gemeentestichting tot de taak van de (lokale) kerk behoren. Die taak wil Bible League International niet overnemen. Onze taak is uitsluitend ondersteunend: wij leveren de benodigde Bijbels en lectuur, hetzij direct aan de lokale kerk, hetzij aan organisaties die de lokale kerk ondersteunen.

Bible League als rentmeester: efficiëntie en verantwoording

Gebed staat aan de basis van de activiteiten van Bible League. We beseffen dat we in ons werk geroepen zijn door en afhankelijk zijn van God. Dat vereist van ons vervolgens dat we als goede rentmeesters omgaan met de ons ter beschikking gestelde middelen: we streven naar optimale efficiëntie. Daarbij is Bible League zich ervan bewust dat ze verantwoording heeft af te leggen aan God en mensen. Daarom streven we ernaar zo transparant en integer mogelijk te zijn.

Structuur Bible League International

Bible League International werkt vanuit drie regio’s: Amerika, Europa en Afrika en Azië/Pacifische regio. Deze kantoren onderhouden de partnerschappen en dragen zorg voor de aansturing en de controle van de projecten. Daarnaast zijn er een aantal fondsenwervende kantoren, zoals in Nederland.