Project Philip

De kern van het werk van Bible League is Project Philip.

In Handelingen 8 vraagt Filippus aan een Ethiopische reiziger, die de Bijbel leest: ‘’Begrijpt je ook wat je leest?’’. Het antwoord: ‘’Hoe zou ik dat kunnen als niemand mij de weg wijst?’’. Hieruit blijkt wel hoe belangrijk het is dat iemand de Woorden van God uitlegt. Dit is precies wat gelovigen door middel van Project Philip leren: de Bijbel begrijpen en ook uit kunnen leggen aan anderen.

Toegang tot de Bijbel, voor iedereen

Project Philip traint leiders (die we Philips noemen) die anderen uitnodigen om samen het Woord van God te bestuderen. Elke deelnemer krijgt vervolgens een eigen Bijbel en wordt aangemoedigd om zich aan te sluiten bij een lokale kerk. Tijdens de Bijbelstudie lezen ze samen en legt de Philip uit wat er staat. Zo krijgen mensen toegang tot de Bijbel.

Evangelisatie en Discipelschap

Binnen Project Philip zijn twee soorten Bijbelstudie: één gericht op evangelisatie en één gericht op discipelschap. De studies zijn geschreven in de lokale taal en naar de lokale cultuur. Daardoor zijn de studies toegankelijk voor iedereen. De boekjes die gebruikt worden zijn:

  • Het Evangelie volgens Johannes – deze studie, gericht op evangelisatie, vertelt over de enige, echte God en laat duidelijk zien dat mensen het verzoenende offer van Jezus Christus nodig hebben.
  • Op weg naar het doel – is het vervolg en gaat in op het leven als een volgeling van Jezus Christus. Daarbij gaat het over het belang van Bijbellezen, bidden, een heilig leven lijden, je geloof delen en je aansluiten bij een lokale kerk.

Een Philip worden

Gelovigen die geïnteresseerd zijn kunnen getraind worden tot een Philip. Aan de hand van trainingsmateriaal leert een deelnemer om een Bijbelstudie te leiden en om anderen te helpen Gods Woord te lezen en begrijpen. Het doel van Project Philip is dat mensen tot geloof komen en groeien in hun geloof. Daarom is het belangrijk dat mensen weten hoe ze daar het best bij kunnen helpen.

Project Philip in actie

Als kind had Ida het zwaar en worstelde ze met de vraag waarom het leven zo moeilijk was. “Ik kende God niet. Ik voelde me verlaten en afgedankt,” vertelt ze.

Maar dan wordt ze door de buren uitgenodigd voor een Project Philip Bijbelstudie. Ze krijgt er een eigen Bijbel en gaat er in lezen. Ida begint te veranderen. “Ik leerde dat God mijn Vader is ….. dat Hij me kent en van me houdt. Ik begon met mijn vrienden over Jezus te praten. Ik vond de blijdschap en vrede die ik altijd gemist had!”

De buren die haar uitnodigden voor de Bijbelstudie maken onderdeel uit van een kerk in Albanië die, met behulp van Project Philip, zo veel mogelijk mensen bekend wil maken met het Woord van God.

Help mee