De president bad met ons!

Er is een unieke kans voor het Evangelie in Zimbabwe! De overheid gaf voorlichtingscampagnes vanwege corona. En medewerkers van Bible League mochten mee. Zo kwamen zij in dorpen die nog niet bereikt waren en ze merkten daar een grote honger naar God en Zijn Woord. We willen nu 35 gemeentestichters opleiden die naar deze dorpen teruggaan om daar op termijn nieuwe gemeentes te stichten. Het is een stevige opleiding van 1 jaar die €1.000 per persoon kost. Met veel dankbaarheid kunnen we melden dat de 35 gemeentestichters inmiddels gefinancierd zijn!

102%

Zimbabwe is bijna 10 keer zo groot als Nederland, terwijl er minder mensen leven. Bovendien is de infrastructuur onvergelijkbaar met die in ons land. Na de uitbraak van corona was het voor de overheid dan ook een grote uitdaging om iedereen te bereiken met hun voorlichtingscampagnes. Daarom benaderden ze ons met de vraag of ze gebruik mochten maken van ons netwerk. In ruil daarvoor mochten onze medewerkers mee naar dorpen waar ze nog niet eerder geweest waren. Hier mochten ze vertellen over de Bijbelstudieprogramma’s en mensen uitnodigen om daaraan mee te doen.

Uiteindelijk kwam Bible League zelfs in beeld bij de president. Eind december nodigde hij Bishop Onismo Goronga, directeur van Bible League Zimbabwe, uit voor een moment van dankzegging voor alles wat God het afgelopen jaar gegeven had, voor alle lichtpunten in de coronacrisis. Hij vertelt: ‘’Ik was één van de 50 christelijke leiders die uitgenodigd was. Bij zijn openingswoord verwees de president zelfs nog naar de impact van de programma’s van Bible League. En die impact is ook heel groot! Niet alleen geestelijk, maar ook maatschappelijk. Kinderen beginnen hun ouders te respecteren, familieruzies worden bijgelegd, misstappen worden vergeven.’’

Het gevolg van de voorlichtingscampagnes is dat er in een groot aantal dorpen veel interesse is om Bijbelstudiegroepen te starten. We willen nu 35 gemeentestichters opleiden die leiding kunnen geven aan deze groepen en nieuwe gemeentes kunnen stichten als de tijd daar rijp voor is.