600 Urdu Bijbels

Leestijd: 3 minuten

De honger naar Gods Woord is groot

Raees Gill (23 jaar) is een christen en woont in een gesloten land in Azië*. Hij leidt een kerk en iedere zondag staan er zelfs mensen buiten tijdens de drie uur durende kerkdienst. De honger naar Gods Woord is groot en continu is er vraag naar Urdu Bijbels. Wegens de lage lonen kunnen deze mensen geen eigen Bijbel kopen. Daarom willen we 600 Urdu Bijbels ophalen. Help je mee om de mensen in dit gesloten land te voorzien van een eigen Bijbel?

Raees kreeg de opdracht van God om een school op te richten in een achterstandswijk. Deze school moest er komen om kinderen van arme christelijke gezinnen te bevrijden uit o.a. de steenovenfabrieken en de kinderen educatie te geven in het licht van de Bijbel. Deze school moest de naam El Shaddai krijgen. Raees woont met zijn vader, Pastor Salamat, in het gebouw waar ook de school en de kerk gevestigd zijn. Ze slapen samen in een kamer, zodat de andere ruimtes gebruikt kunnen worden voor de school en de kerk. Op zondag wordt het kantoor van de school gebruikt als kerk.

Iedere zondag staan er mensen buiten tijdens de drie uur durende kerkdienst. De kerk is vol. Er zijn gemeenteleden die komen en als ze zien dat de kerk vol is weer naar huis gaan, omdat ze soms buiten worden lastiggevallen door mensen die niet van de kerk zijn. Daar zijn sommige leden bang voor. Maar er zijn ook mensen die wel buiten blijven staan, omdat ze het Woord willen horen.

Er werd door straatbewoners geklaagd bij de politie, over de kerkleden die iedere zondag buiten de kerk staan te luisteren en kijken. De politie heeft Raees gevraagd te zorgen dat dit niet meer zal gebeuren. Hij kreeg alleen een waarschuwing.  Raees heeft dit aan de gemeenteleden uitgelegd, echter blijven de mensen komen en Raees wil ze niet wegsturen.

Vervolgens hebben de straatbewoners bij hogere autoriteiten geklaagd, die zich weer met de politie bemoeien, en daar druk zetten. Raees heeft een verklaring moeten geven dat er geen mensen meer buiten zullen staan. Dat er dus nog steeds iedere zondag mensen buiten blijven staan is een mogelijke oorzaak voor vervolging voor zowel Raees als de gemeente.

Help je mee?

Ondanks de vervolging blijven mensen komen naar de bijeenkomsten (ook al moeten ze buiten zitten) en gaat Raees door met de diensten. De vraag naar Urdu Bijbels groeit. Het doel is om 600 Bijbels voor dit gesloten land in Azië op te halen. Doe je mee?

* vanwege veiligheidsredenen wordt het desbetreffende land niet genoemd.

Ik help mee aan 600 Urdu Bijbels!