Verantwoording

Rentmeesterschap

Bible League dient wereldwijd lokale kerken. Dat doen we in afhankelijkheid van God. Dat maakt dat we zo zorgvuldig mogelijk omgaan met de middelen die donateurs toevertrouwen aan het werk voor Gods Koninkrijk. We geloven dat God ons geroepen heeft om goede rentmeesters te zijn over Zijn middelen, om efficiënt en effectief te zijn in alles wat we doen.

We leggen verantwoording af aan God over hoe we met Zijn zegeningen omgaan. We leggen naar u verantwoording af hoe we omgaan met uw ondersteuning van het werk van Bible League, zowel in gebed als in giften.

ANBI

Bible League staat aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) waardoor giften aan Bible League aftrekbaar zijn van de belasting.

Algemene informatie

Naam
Stichting voor Wereldwijde Bijbelverspreiding The Bible League

Doelstelling

Waar de wereldwijde hulpbehoevende kerk groeit en volwassen wordt, legt Bible League International (BLI) zich toe op het voorzien in en ontwikkelen van producten om de kerk mee toe te rusten. Want de kerk doet het werk – dat wil zeggen dat evangelisatie en gemeentestichting tot de taak van de (lokale) kerk behoren. Die taak wil BLI niet overnemen. Onze taak is uitsluitend ondersteunend: wij leveren de benodigde Bijbels en lectuur, hetzij direct aan de lokale kerk, hetzij aan organisaties die de lokale kerk ondersteunen.

Bankgegevens
IBAN: NL69INGB0006991023
BIC: INGBNL2A
RSIN-/fiscaal nummer: 802032047
KVK: 41173993

Contactgegevens

Bible League
Van der Houven van Oordtlaan 6
7316 AH Apeldoorn
033 – 472 58 00
info@bibleleague.nl

Bestuurssamenstelling

  • Dhr. F.D. van den Dool – voorzitter
  • Dhr. J. Turkenburg – vice-voorzitter
  • Dhr. A.H. Blok – secretaris
  • Dhr. J. van der Vlies – penningmeester
  • Dhr. C. Ton – bestuurslid

In het jaarverslag vindt u een verslag van onze uitgeoefende activiteiten, onze financiële verantwoording en ons beloningsbeleid.

Jaarverslag

Hier vindt u de jaarverslagen van de afgelopen jaren:

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015 

Jaarverslag 2014

Protocollen

We streven naar een open en eerlijke relatie met onze donateurs. Goede communicatie vinden we daarom belangrijk. Dat hebben we vastgelegd in een aantal protocollen. Hieronder vindt u er twee:

1. Gedragsprotocol
2. Privacyreglement

Meer

Statuten

Hier kunt u de statuten van Bible League lezen.

Meten en evalueren van resultaten

Hier kunt u lezen hoe de resultaten worden gemeten en geëvalueerd.

Meerjarenplan

Hier kunt u ons meerjarenplan vinden.

CBF

Bible League is erkend als Goed Doel door het CBF. De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren. Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via deze banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.