Nederland

Leestijd: < 1 minuut

Project Filippus

Wereldwijd maakt Bible League gebruik van Project Filippus. En nu is het materiaal ook beschikbaar in Nederland.

Project Filippus is een Bijbelstudieprogramma gericht op evangelisatie en discipelschap. Deelnemers leren het Evangelie kennen en leren Gods Woord lezen en begrijpen. Deelnemers leren hoe ze Jezus kunnen volgen en als discipel van Hem kunnen leven.

De titel van het boekje dat gebruikt wordt is ‘Jagen naar het Doel’. Dit boekje bevat Bijbelstudies die deelnemers helpen om te ontdekken wat er in Gods Woord staat én hoe ze kunnen groeien in discipelschap. En – heel belangrijk – hoe ze dat kunnen toepassen in hun leven.

Wil je meer informatie of het Bijbelstudiemateriaal aanvragen? Stuur dan een mail naar info@bibleleague.nl  Bellen kan ook. We zijn tijdens kantoortijden bereikbaar op 033 472 58 00