Alfabetisering

Leestijd: 2 minuten

Om Gods Woord te kunnen lezen en begrijpen moeten mensen kunnen lezen

Op veel plekken in de wereld kunnen mensen niet of nauwelijks lezen en schrijven. Vaak zijn het mensen die in armoede leven, zonder hoop, zonder toekomstperspectief. Zij hebben Gods Woord keihard nodig. Het alfabetiseringsprogramma van Bible League leert mensen lezen en schrijven aan de hand van de Bijbel.

Leren lezen met de Bijbel

Het alfabetiseringsprogramma heeft grote impact, zowel op sociaal gebied als op geestelijk gebied. Dat komt doordat mensen leren lezen en schrijven aan de hand van de Bijbel. Levens veranderen doordat mensen Gods Woord leren kennen. Deelnemers staan open voor het Evangelie omdat ze het nu voor het eerst zelf kunnen lezen. Door hun nieuwe schrijfvaardigheid nemen kansen op de arbeidsmarkt toe, waardoor de levensstandaard vaak verbetert.

Wereldwijd kunnen 775 miljoen volwassenen – ongeveer 10% van de wereldbevolking – niet lezen of schrijven. Zij hebben (bijna) geen toegang tot geschreven of digitale informatie. Dit is voor hen op sociaal gebied, maar ook op geestelijk gebied, een enorm obstakel.

Ons alfabetiseringsprogramma maakt gebruik van de Bijbel om te leren lezen en schrijven. Zo ontstaan er nieuwe mogelijkheden en krijgen mensen in Afrika, Europa, Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en Noord-Amerika toegang tot de Bijbel. De praktijk wijst uit dat deze manier van het verkondigen van Gods Woord zeer effectief is en er levens door veranderen.

Het programma bestaat uit:

  • Het boekje ‘Firm Foundations’. Dit helpt mensen die willen leren lezen en schrijven. Het is in veel verschillende talen beschikbaar, waarbij de inhoud is aangepast aan de lokale cultuur.
  • Het boekje ‘Everyday English’. Dit biedt toegang tot Engels als tweede taal. Engels blijkt in veel landen een populaire en zeer bruikbare taal om te leren. Bible League maakt dat mogelijk.

In de praktijk

Nadat Annpurna’s man overleed, bleef de 45-jarige moeder van vijf kinderen ongeletterd, werkeloos en bezorgd achter. Iemand van een lokale kerk bezocht de vrouw om haar het Evangelie te vertellen. Ze werd uitgenodigd voor het alfabetiseringsprogramma. Daar leerde ze lezen en schrijven in Hindi, maar leerde ze bovenal Jezus Christus kennen.

“De docent vertelde me dat ik mijn lasten aan Jezus mocht geven en dat Hij mijn problemen en zorgen kende,” vertelt Annpurna. “Deze woorden gaven me zoveel rust. Ik bleef de lessen volgen en heb Jezus leren kennen. Inmiddels ben ik totaal veranderd. En ik mag weten dat Hij het hoofd van mijn gezin is.” De kinderen van Annpurna zijn ook tot geloof gekomen. “Nu kan ik lezen en schrijven en kan ik het Woord van de levende God lezen!”

Help mee