Privacy Policy

Privacy statement

Bible League Bible League vindt uw privacy belangrijk en gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:

  • de door donateurs, deelnemers, relaties en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie en
  • data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website.

Verwerking van uw gegevens

Bible League houdt een donateursadministratie bij, waarin ook persoonsgegevens van andere relaties worden vastgelegd. Relaties zijn personen die zich hebben opgegeven voor een nieuwsbrief of als vrijwilliger betrokken zijn, maar geen donateur zijn. Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum) om u gericht te kunnen informeren over ons werk en om u te vragen om financiële ondersteuning daarvan. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website wanneer u zich aanmeldt voor één van onze nieuwsbrieven, acties of evenementen en wanneer u zich aanmeldt als donateur of vrijwilliger. Ook vindt persoonlijke werving plaats via een aanmeldformulier, een telefoongesprek of werving via deelnemers van een evenement. Wij vragen u om daar expliciet toestemming voor te verlenen. Financiële data en persoonsgegevens  worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst (donatie, deelname). Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden. Bible League heeft een CBF-erkenning voor goede doelen en de ANBI-status.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen telefonisch doorgeven aan Bible League: 033 – 472 58 00  (tijdens kantooruren) of per e-mail: info@bibleleague.nl.

Hier kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten. Bible League is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan Bible League, Van der Houven van Oordtlaan 6, 7316 AH  Apeldoorn.

E-mail

Wanneer u als donateur, deelnemer of informatieaanvrager uw e-mailadres aan Bible League hebt verstrekt, wordt u per e-mail geïnformeerd om u op de hoogte te brengen van ons werk en behaalde resultaten en voor incidentele verzoeken om een financiële bijdrage. Bible League maakt bij het verzenden van e-mailnieuwsbrieven gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of u de links in onze e-mail aanklikt. Op deze wijze kan Bible League haar informatie aan u verder optimaliseren en beter afstemmen op uw interesses. 

Afmelden (e-mail) nieuwsbrieven 

Wilt u minder of geen berichten meer van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden, telefonisch: 033 – 472 58 00 (tijdens kantooruren) of per e-mail: info@bibleleague.nl.

Contact met donateurs, deelnemers en relaties

Bible League informeert haar donateurs, deelnemers en relaties over haar werk via bladen, per e-mail, post, telefoon en/of sociale media. Regelmatig wordt daarbij een verzoek gedaan het werk van Bible League te steunen door gebed of een financiële bijdrage.

Bezoek aan onze website

Bible League gebruikt op haar website geen cookies. Uw gegevens worden niet met derden uitgewisseld.

Beveiliging

Bible League heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Vragen over privacybeleid

Bible League houdt het recht om het privacybeleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact met ons op, telefonisch: 033 – 472 58 00 (tijdens kantooruren) of per email: info@bibleleague.nl.

Privacy beleid Bible League. Versie: mei 2018.