Privacy policy

Leestijd: 4 minuten

Privacy statement

Bible League vindt jouw privacy belangrijk en gaat zorgvuldig met je persoonsgegevens om. Je persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat wat je van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:

  • de door donateurs, deelnemers, relaties en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie en
  • data verkregen naar aanleiding van je bezoek aan en gebruik van onze website.
Verwerking van jouw gegevens

Bible League houdt een donateursadministratie bij, waarin ook persoonsgegevens van andere relaties worden vastgelegd. Relaties zijn personen die zich hebben opgegeven voor een nieuwsbrief of als vrijwilliger betrokken zijn, maar geen donateur zijn. Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum) om je gericht te kunnen informeren over ons werk en om je te vragen om financiële ondersteuning daarvan. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website wanneer je je aanmeldt voor één van onze nieuwsbrieven, acties of evenementen en wanneer  je je aanmeldt als donateur of vrijwilliger. Ook vindt persoonlijke werving plaats via een aanmeldformulier, een telefoongesprek of werving via deelnemers van een evenement. Wij vragen je om daar expliciet toestemming voor te verlenen. Financiële data en persoonsgegevens  worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst (donatie, deelname). Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden. Bible League heeft een CBF-erkenning voor goede doelen en een ANBI-status.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over je hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. Je kunt je wijzigingen telefonisch doorgeven aan Bible League: 033 472 58 00  (tijdens kantooruren) of per e-mail: info@bibleleague.nl

Hier kun je ook terecht als je niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten. Bible League is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij je informatie mogen verstrekken over je persoonlijke gegevens in onze administratie. Je kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van je naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan Bible League, Van der Houven van Oordtlaan 6, 7316 AH  Apeldoorn.

E-mail

Wanneer je als donateur, deelnemer of informatieaanvrager je e-mailadres aan Bible League hebt verstrekt, word je per e-mail geïnformeerd om je op de hoogte te brengen van ons werk, behaalde resultaten en voor incidentele verzoeken om een financiële bijdrage. Bible League maakt bij het verzenden van e-mailnieuwsbrieven gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of je de links in onze e-mail aanklikt. Op deze wijze kan Bible League haar informatie aan je verder optimaliseren en beter afstemmen op je interesses. 

Afmelden (e-mail) nieuwsbrieven 

Wil je minder of geen berichten meer van ons ontvangen? Dan kan je je op elk moment afmelden, telefonisch: 033 472 58 00 (tijdens kantooruren), per e-mail:info@bibleleague.nl of zie de afmeldlink onderaan de digitale nieuwsbrief.

Contact met donateurs, deelnemers en relaties

Bible League informeert haar donateurs, deelnemers en relaties over haar werk via bladen, per e-mail, post, telefoon en/of sociale media. Regelmatig wordt daarbij een verzoek gedaan het werk van Bible League te steunen door gebed of een financiële bijdrage.

Gebruik van tracking via Conversion API voor Social Media

Om onze marketinginspanningen te optimaliseren en de effectiviteit van onze advertenties op social media te meten, maken we gebruik van tracking via de Conversion API. Deze technologie stelt ons in staat om gegevens, zoals aankoopinformatie, aan social media-platforms door te geven, zonder dat persoonlijk identificeerbare informatie wordt gedeeld. We gebruiken deze gegevens om de prestaties van onze advertenties te analyseren en onze marketingstrategie te verbeteren.

Bezoek aan onze website

Op onze website maken wij gebruik van functionele, analytische en sociale media gerelateerde cookies. De eerste twee zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren en zullen sowieso geplaatst worden. De analytische cookies hebben we geanonimiseerd, zodat jouw surfgegevens anoniem blijven. De sociale media gerelateerde cookies zijn niet anoniem. Hiermee kunnen wij gerichter en doeltreffender online adverteren. We plaatsen deze cookies alleen met jouw toestemming. Wil je meer informatie? Lees dan ons cookie statement.

Beveiliging

Bible League heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Vragen over privacybeleid

Bible League houdt het recht om het privacybeleid te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd, dus raden we je aan deze regelmatig te controleren. Als je vragen hebt over dit beleid, neem dan contact met ons op, telefonisch: 033 472 58 00 (tijdens kantooruren) of per email: info@bibleleague.nl

Privacy beleid Bible League. Versie: november 2023.