Europa

Leestijd: 1 minuut

Het christelijk geloof in Europa heeft te maken met andere religies en overheden die tegen het Evangelie zijn. Daarbij komen sociale en economische verschuivingen en een toenemend aantal vluchtelingen. Dat maakt het van essentieel belang om hulpbehoevende kerken in Europa toe te rusten om Gods Woord te verspreiden. De hulpbehoevende kerken delen vol enthousiasme het Evangelie met hun buren en nabije omgeving. Project Filippus, met Bijbelstudies gericht op discipelschap en evangelisatie, helpt hen daarbij. Door de Gemeentestichter Training zijn ze in staat nieuwe kerken te stichten op plaatsen waar nog geen kerk is. Zo krijgen (nieuwe) gelovigen de mogelijkheid om naar de kerk te gaan en kan hun geloof verder groeien. Tot slot leren mensen door de Alfabetiseringscursus lezen en schrijven, zodat zij ook zelf Gods Woord kunnen lezen en begrijpen.

Het werk in Europa

In Armenië worden naast Project Filippus ook de Gemeentestichter Training en de Alfabetiseringscurus ingezet om mensen te bereiken met Gods Woord. Met de Alfabetiseringscurus worden mensen bereikt die anders het Evangelie niet te horen zouden krijgen. De cursus is er onder andere voor etnische minderheden, buitenlandse studenten en vluchtelingen uit andere landen. Naast dat de deelnemers leren lezen en schrijven, dient het programma als opstap voor Project Filippus.