Europa

Leestijd: 3 minuten

Andere religies en overheden tegen het Evangelie

Het christelijk geloof in Europa heeft te maken met andere religies en overheden die tegen het Evangelie zijn. Daarbij komen sociale en economische verschuivingen en een toenemend aantal vluchtelingen. Dat maakt het van essentieel belang om hulpbehoevende kerken in Europa toe te rusten om Gods Woord te verspreiden. De hulpbehoevende kerken delen vol enthousiasme het Evangelie met hun buren en nabije omgeving. Project Filippus, met Bijbelstudies gericht op discipelschap en evangelisatie, helpt hen daarbij. Door de Gemeentestichter Training zijn ze in staat nieuwe kerken te stichten op plaatsen waar nog geen kerk is. Zo krijgen (nieuwe) gelovigen de mogelijkheid om naar de kerk te gaan en kan hun geloof verder groeien. Tot slot leren mensen door de Alfabetiseringscursus lezen en schrijven, zodat zij ook zelf Gods Woord kunnen lezen en begrijpen.

Het werk in Europa

In Armenië worden naast Project Filippus ook de Gemeentestichter Training en de Alfabetiseringscurus ingezet om mensen te bereiken met Gods Woord. Met de Alfabetiseringscurus worden mensen bereikt die anders het Evangelie niet te horen zouden krijgen. De cursus is er onder andere voor etnische minderheden, buitenlandse studenten en vluchtelingen uit andere landen. Naast dat de deelnemers leren lezen en schrijven, dient het programma als opstap voor Project Filippus.

Lees verhalen uit Europa

Vele verhalen met getuigenissen krijgen we binnen vanuit Europa. Zoals Ledio uit Albanië die opgroeit in een moslimgezin. Zijn leven is zwaar en uitzichtloos, totdat hij in de kerk over Jezus Christus hoort. Zijn vader verbiedt hem om christen te zijn, maar daar laat Ledio zich niet door weerhouden. Lefter uit Albanië smeekte God om een gemeente waar hij met andere gelovigen samen kon komen en op een wonderlijke wijze kwam hij in aanraking met de Gemeentestichter Training van Bible League. Perparim Hidershaj uit Albanië leert Jezus kennen via zijn dochter, doordat zij thuis vrijmoedig over Jezus vertelde. Nu is hij tientallen jaren werkzaam voor Bible league en zet hij zich in voor het Evangelieverspreiding in Albanië.

Help je mee?

Hierboven kun je alle verhalen uit Europa lezen. Mede door jullie hulp hebben deze mensen kansen gekregen in hun leven die ze anders niet hadden gekregen. Levens zijn 180 graden omgedraaid doordat zij het Evangelie hoorde. Ze kregen weer hoop en zijn nu vrijmoedig om het Evangelie verder te verspreiden. Help je mee om het Evangelie in Europa nog verder te verspreiden?

Ja, ik help mee!