Europa

Het christelijk geloof in Europa heeft te maken met andere religies en overheden die tegen het Evangelie zijn. Daarbij komen sociale en economische verschuivingen en een toenemend aantal vluchtelingen. Dat maakt het van essentieel belang om hulpbehoevende kerken in Europa toe te rusten om Gods Woord te verspreiden. De hulpbehoevende kerken delen vol enthousiasme het Evangelie met hun buren en nabije omgeving. Project Filippus, met Bijbelstudies gericht op discipelschap en evangelisatie, helpt hen daarbij. Door de Gemeentestichter Training zijn ze in staat nieuwe kerken te stichten op plaatsen waar nog geen kerk is. Zo krijgen (nieuwe) gelovigen de mogelijkheid om naar de kerk te gaan en kan hun geloof verder groeien. Tot slot leren mensen door de Alfabetiseringscursus lezen en schrijven, zodat zij ook zelf Gods Woord kunnen lezen en begrijpen.

Het werk in Europa

Lokale kerken rusten gelovigen toe om Gods Woord met anderen te delen, zodat ook zij het kunnen lezen en begrijpen. Door middel van Project Filippus kunnen gelovigen in Albanië en Armenië Gods Woord bestuderen met anderen, vaak in afgelegen gebieden of gebieden waar andere religies overheersend zijn. Zo wordt het programma in Armenië bijvoorbeeld uitgevoerd in het gevaarlijke grensgebied met Azerbeidzjan.

In Armenië worden naast Project Filippus ook de Gemeentestichter Training en de Alfabetiseringscurus ingezet om mensen te bereiken met Gods Woord. Met de Alfabetiseringscurus worden mensen bereikt die anders het Evangelie niet te horen zouden krijgen. De cursus is er onder andere voor etnische minderheden, buitenlandse studenten en vluchtelingen uit andere landen. Naast dat de deelnemers leren lezen en schrijven, dient het programma als opstap voor Project Filippus.

Focus op Albanië

Lokale hulpbehoevende kerken in Albanië willen dat elke inwoner van Albanië de kans krijgt om Gods Woord te leren lezen en begrijpen. In afgelegen gebieden, kleine dorpjes, grote steden en achterbuurten willen zij het Evangelie verspreiden. Onder kinderen, jongeren en volwassenen. Ongeacht hun achtergrond. Zo is er momenteel bijvoorbeeld onder de Roma bevolking grote openheid voor het Woord van God. Maar niet alleen bij hen, een groot deel van de bevolking leeft zonder hoop of toekomstperspectief. Velen hebben nog nooit over het Evangelie gehoord. Door middel van onze Gemeentestichter Training leren wij deelnemers hoe ze anderen kunnen bereiken met het Evangelie. En jij kunt dat mogelijk maken.

Help mee