Gemeentestichter Training

Leestijd: 2 minuten

In gebieden waar nog geen kerk is en voor hard groeiende kerken die het Evangelie willen verkondigen aan hen die het nog niet kennen, biedt Bible League een training voor gemeentestichters. We trainen en bemoedigen deelnemers die graag Gods liefde willen verspreiden, zowel in afgelegen gebieden als in grote steden. Wanneer mensen tot geloof komen kunnen ze een gemeente stichten zodat de nieuwe gelovigen de mogelijkheid hebben om naar de kerk te gaan en hun geloof verder kan groeien.

Gewone mensen stichten bijzondere kerken

Bible League helpt lokale gelovigen om gemeentestichters te worden. Via Project Filippus training leren ze het Evangelie verspreiden in hun eigen omgeving. Ze zijn gemotiveerd, mobiel en toegerust om het Evangelie te verkondigen en een kerk te stichten, om zo nieuwe gelovigen te laten groeien in hun geloof.

Het is van essentieel belang dat de gemeentestichters onderdeel zijn van hun eigen cultuur. Zij begrijpen de mensen, de taal en de cultuur. Ze hebben passie voor de verkondiging van het Evangelie en leggen mensen uit wat geloof in Jezus Christus is. Ze onderwijzen mensen, beantwoorden vragen en laten de liefde van God zien.

In één jaar tijd doorlopen ze vijf stappen om een nieuwe kerk te kunnen stichten:

1. Evangelisatie

Gemeentestichters leren hoe ze het Evangelie op een begrijpelijke manier kunnen verkondigen. Een manier die past bij hun cultuur. Zo gaan gemeentestichters in de Filipijnen van deur tot deur en maken zo persoonlijk contact, leren hun buren kennen en nodigen hen uit voor Bijbelstudies van Project Filippus. In gebieden waar andere godsdiensten sterk aanwezig zijn en geen of weinig andere godsdiensten accepteren werken gemeentestichters heel anders. Daar bouwen ze vriendschappen en relaties op om vervolgens het Evangelie te delen. Maar overal streven gemeentestichters er naar om de liefde van Jezus Christus zichtbaar te maken, met name in gebieden waar veel onrust, geweld en lijden is.

2. Discipelschap

Gemeentestichters bouwen vriendschappen op door hun huis open te stellen en samen met anderen Bijbelstudie te doen. Hierdoor groeit de onderlinge relatie. Wanneer iemand tot geloof komt, biedt de gemeentestichter een plaats waar de nieuwe gelovige terecht kan. De gemeentestichter bemoedigt, onderwijst en helpt de nieuwe gelovige te groeien in het geloof. Uiteindelijk leert de nieuwe gelovige om steeds meer als een discipel te leven.

3. Lokale kerk

Mensen die net tot geloof zijn gekomen beginnen samen te komen met andere gelovigen, leren voor elkaar te zorgen, leren samen bidden en leren samen te aanbidden. Samen als het lichaam van Christus. Ze ervaren grote veranderingen in hun leven en zijn onderdeel van een lokale kerk. Daar bezoeken ze diensten en leren het Evangelie verkondigen aan anderen. Op hun beurt zijn zij nu degene die anderen uitnodigen om Jezus Christus te leren kennen. En zo groeit de gemeente verder.

4. Leiderschap

De gemeentestichter is getraind om leiderschapskwaliteiten bij anderen te signaleren en hen te trainen tot leiders van de kerk. Hij traint hen zodat ze zelf in staat zijn om in de kerk te dienen tijdens de verdere groei. De leiders worden getraind om Bijbelse antwoorden op de vragen van mensen te kunnen geven en hen te helpen wanneer zij het Woord van God bestuderen.

5. Aanbidding en diensten

Een volwassen kerk bevat aanbidding en gezamenlijke diensten. Het enthousiasme dat hierdoor ontstaat helpt mensen om naar hun naasten om te zien en aan hen de liefde van God te laten zien. Wanneer een dergelijke kerk in een gebied staat waar nog geen kerk was, ziet de omgeving de verandering plaatsvinden. De veranderingen en de persoonlijke verhalen van de nieuwe gelovigen zijn een geweldig getuigenis voor de mensen in de omgeving van de kerk. Ondertussen wordt Project Filippus uitgevoerd, waardoor de kerk samen leert, dient, lijdt, bidt, aanbidt en evangeliseert.

Help mee