Midden-Oosten

Leestijd: 1 minuut

Relatieve rust in bepaalde landen in het Midden-Oosten (wegens veiligheidsredenen noemen we geen landen) biedt de mogelijkheid om gelovigen uit hulpbehoevende kerken toe te rusten en te trainen. In andere gebieden bedreigen armoede en geweld het leven van christenen. De hulpbehoevende kerk in het Midden-Oosten beseft dat er een grote nood is voor Bijbels en studiemateriaal. Zij zijn dan ook vol passie om toegerust en getraind te worden om mensen te bereiken met Gods Woord.

Het werk in het Midden-Oosten

Met jouw hulp krijgen gelovigen in hulpbehoevende kerken in het Midden-Oosten training om Project Filippus uit te kunnen voeren. Daarmee kunnen zij mensen bereiken met het Evangelie en samen Bijbelstudies doen gericht op discipelschap en evangelisatie. Mensen in het Midden-Oosten leren Gods Woord lezen en begrijpen. Via de Alfabetiseringscursus leren mensen lezen en schrijven aan de hand van de Bijbel. Vaak zijn zij ongeletterd als gevolg van armoede of doordat ze wegens hun geloof geen toegang hebben tot onderwijs.

Het vraagt moed en geduld om jongeren en volwassenen in deze regio te bereiken. De mogelijkheid om Gods Woord te delen doet zich voor tijdens vriendschappelijke ontmoetingen. Vooral met hen die graag een Bijbel zouden willen hebben, maar er niet aan kunnen komen. Door de toerusting van hulpbehoevende kerken in het Midden-Oosten zijn gelovigen in staat om anderen te bereiken met het Evangelie en hen te helpen Gods Woord te lezen en begrijpen.