Midden-Oosten

Leestijd: 3 minuten

Grote nood aan Bijbels en studiemateriaal

Relatieve rust in bepaalde landen in het Midden-Oosten (wegens veiligheidsredenen noemen we geen landen) biedt de mogelijkheid om gelovigen uit hulpbehoevende kerken toe te rusten en te trainen. In andere gebieden bedreigen armoede en geweld het leven van christenen. De hulpbehoevende kerk in het Midden-Oosten beseft dat er een grote nood is voor Bijbels en studiemateriaal. Zij zijn dan ook vol passie om toegerust en getraind te worden om mensen te bereiken met Gods Woord.

Het werk in het Midden-Oosten

Met jouw hulp krijgen gelovigen in hulpbehoevende kerken in het Midden-Oosten training om Project Filippus uit te kunnen voeren. Daarmee kunnen zij mensen bereiken met het Evangelie en samen Bijbelstudies doen gericht op discipelschap en evangelisatie. Mensen in het Midden-Oosten leren Gods Woord lezen en begrijpen. Via de Alfabetiseringscursus leren mensen lezen en schrijven aan de hand van de Bijbel. Vaak zijn zij ongeletterd als gevolg van armoede of doordat ze wegens hun geloof geen toegang hebben tot onderwijs.

Het vraagt moed en geduld om jongeren en volwassenen in deze regio te bereiken. De mogelijkheid om Gods Woord te delen doet zich voor tijdens vriendschappelijke ontmoetingen. Vooral met hen die graag een Bijbel zouden willen hebben, maar er niet aan kunnen komen. Door de toerusting van hulpbehoevende kerken in het Midden-Oosten zijn gelovigen in staat om anderen te bereiken met het Evangelie en hen te helpen Gods Woord te lezen en begrijpen.

Verhalen uit het Midden-Oosten

Hieronder kun je verhalen lezen uit het Midden-Oosten. Een kans dat iemand in een gesloten gebied in aanraking komt met het Evangelie is zeer klein, waar vaak veel geweld is tegen andersdenkenden. Op een opmerkelijke manier krijgt Rayhan diverse ontmoetingen met Jezus in zijn dromen. Daarna vraagt hij God om hem tekenen te geven van Zijn bestaan en dat gebeurt. Rayhan geeft zijn leven aan Jezus. Alleen dan krijgt hij te maken met bedreigingen en wordt zelfs ontvoerd, want hij zou zich tegen de islam keren.

Help je mee?

In het Midden-Oosten is er een tekort aan Bijbel en studiemateriaal, omdat ze er niet aan kunnen komen. Vervolging speelt vaak een grote rol hierin. Mensen houden zich schuil en weten soms niet hoe ze aan Bijbels kunnen komen, omdat ze het niet hardop durven te vragen. Of er komt niet zomaar iemand op hun pad die hun het Evangelie verteld. Help je mee om het Midden-Oosten te voorzien van Bijbels en studiemateriaal zodat meer mensen daar God leren kennen?

Ja, ik help mee!