Latijns-Amerika

Leestijd: 1 minuut

Door armoede en verwaarlozing kennen veel mensen het Woord van God niet. Mensen hebben dagelijks te maken met geweld, drugsgebruik- en handel, armoede en zijn niet in staat om dit te ontvluchten. Ze verliezen hun hoop op een betere toekomst. Met jouw hulp kunnen mensen die in sloppenwijken, steden of het platteland in deze armoede leven bereikt worden met het Evangelie en leren zij Gods Woord lezen en begrijpen.

Het werk in Latijns-Amerika

Via Project Filippus leren mensen die het Evangelie niet kennen in Argentinië, Chili, Colombia, de Dominicaanse Republiek, Haïti, Mexico, Nicaragua, Peru en Venezuela Gods Woord lezen en begrijpen.
Het programma richt zich op mensen in sloppenwijken, op het platteland, in dorpjes en in steden die het Evangelie nog nooit gehoord hebben of zelf niet in staat zijn om een Bijbel aan te schaffen. Via Project Filippus leren zij niet alleen Gods Woord kennen, maar krijgen ze ook een eigen Bijbel.

De Gemeentestichter Training helpt gelovigen om nieuwe kerken te stichten op plaatsen waar nog geen kerk is. Via de Alfabetiseringscursus leren deelnemers in Haïti lezen en schrijven in de lokale taal Creools. Mensen die in armoede leven leren lezen en schrijven aan de hand van de Bijbel. Hierdoor zal het leven van deze mensen compleet veranderen.

Meer dan ooit is het mogelijk het leven van kinderen, volwassenen en gevangenen in Latijns-Amerika te veranderen. Met jouw hulp kan de hulpbehoevende kerk in Latijns-Amerika toegerust worden met training en materiaal om mensen te bereiken met het Woord van God.