Latijns-Amerika

Leestijd: 3 minuten

Armoede en verwaarlozing

Door armoede en verwaarlozing kennen veel mensen het Woord van God niet. Mensen hebben dagelijks te maken met geweld, drugsgebruik- en handel, armoede en zijn niet in staat om dit te ontvluchten. Ze verliezen hun hoop op een betere toekomst. Met jouw hulp kunnen mensen die in sloppenwijken, steden of het platteland in deze armoede leven bereikt worden met het Evangelie en leren zij Gods Woord lezen en begrijpen.

Het werk in Latijns-Amerika

Via Project Filippus leren mensen die het Evangelie niet kennen in onder andere Argentinië, Chili, Colombia, de Dominicaanse Republiek, Haïti, Mexico, Nicaragua, Peru en Venezuela Gods Woord lezen en begrijpen.
Het programma richt zich op mensen in sloppenwijken, op het platteland, in dorpjes en in steden die het Evangelie nog nooit gehoord hebben of zelf niet in staat zijn om een Bijbel aan te schaffen. Via Project Filippus leren zij niet alleen Gods Woord kennen, maar krijgen ze ook een eigen Bijbel.

De Gemeentestichter Training helpt gelovigen om nieuwe kerken te stichten op plaatsen waar nog geen kerk is. Via de Alfabetiseringscursus leren bijvoorbeeld deelnemers in Haïti lezen en schrijven in de lokale taal Creools. Mensen die in armoede leven leren lezen en schrijven aan de hand van de Bijbel. Hierdoor zal het leven van deze mensen compleet veranderen.

Meer dan ooit is het mogelijk het leven van kinderen, volwassenen en gevangenen in Latijns-Amerika te veranderen. Met jouw hulp kan de hulpbehoevende kerk in Latijns-Amerika toegerust worden met training en materiaal om mensen te bereiken met het Woord van God.

Lees verhalen uit Latijns-Amerika

Vele verhalen met getuigenissen krijgen we binnen vanuit Latijns-Amerika. Nacny en Carlos leren Jezus Christus via Project Filippus. Het verandert een leven en nu zijn ze formeel getrouwd en verspreiden ze het Evangelie in Paraguay.

Help je mee?

Hierboven kun je alle verhalen uit Latijns-Amerika lezen. Mede door jullie hulp hebben deze mensen kansen gekregen in hun leven die ze anders niet hadden gekregen. Levens zijn 180 graden omgedraaid doordat zij het Evangelie hoorde. Ze kregen weer hoop en zijn nu vrijmoedig om het Evangelie verder te verspreiden. Help je mee om het Evangelia in Latijns-Amerika nog verder te verspreiden?

Ja, ik help mee!