Afrika

Veel Afrikaanse landen worstelen met problemen als droogte, honger, extreme armoede, werkloosheid, stammen- en burgeroorlogen, criminaliteit en corrputie. Het leven van de armen en achtergestelden loopt gevaar. De invloed van traditionele religies is groot en op sommige plaatsen is er dreiging van extremisten. Op het platteland, in sloppenwijken, in grote steden en kleine dorpjes is de honger naar Gods Woord groot. Mensen hebben de Bijbel en uitleg nodig en daar kan jij bij helpen.

Het werk in Afrika

Met jouw hulp kunnen we mensen bereiken met Gods Woord via Project Filippus en de Gemeentestichter Training. Bible League werkt in 11 landen. Wanneer mensen Gods Woord leren lezen en begrijpen zullen levens veranderen. En daar mogen we lokale hulpbehoevende kerken in ondersteunen.

Door Bijbelstudies gericht op evangelisatie en discipelschap leren deelnemers van Project Filippus anderen te bereiken met Gods Woord. Door de Gemeentestichter Training kunnen kerken worden gesticht op plaatsen waar nog geen lokale kerk is, zodat (nieuwe) gelovigen zich bij een kerk kunnen aansluiten.

In een aantal landen wordt Project Filippus in de gevangenis uitgevoerd. In Zuid-Afrika is het programma juist gericht op scholen in arme wijken. Scholen die gebukt gaan onder sociale problemen ervaren positieve veranderingen als gevolg van Project Filippus.

Focus op de Masai stam

Al eeuwenlang leidt de Masai stam een nomadenbestaan in Kenia en Tanzania. Ze geloven in de god Engaï. Deze god had drie kinderen. Één daarvan gaf hij een stok waarmee hij het vee kon hoeden. De Masai geloven dat zij van dit godenkind afstammen. Op een zekere dag bereikt een mysterieus, rood boek hun dorpen. Een boek dat hen een heel ander verhaal vertelt…

Bekijk hier de video