Afrika

Leestijd: 1 minuut

Veel Afrikaanse landen worstelen met problemen als droogte, honger, extreme armoede, werkloosheid, stammen- en burgeroorlogen, criminaliteit en corrputie. Het leven van de armen en achtergestelden loopt gevaar. De invloed van traditionele religies is groot en op sommige plaatsen is er dreiging van extremisten. Op het platteland, in sloppenwijken, in grote steden en kleine dorpjes is de honger naar Gods Woord groot. Mensen hebben de Bijbel en uitleg nodig en daar kan jij bij helpen.

Het werk in Afrika

Met jouw hulp kunnen we mensen bereiken met Gods Woord via Project Filippus en de Gemeentestichter Training. Bible League werkt in 11 landen. Wanneer mensen Gods Woord leren lezen en begrijpen zullen levens veranderen. En daar mogen we lokale hulpbehoevende kerken in ondersteunen.

Door Bijbelstudies gericht op evangelisatie en discipelschap leren deelnemers van Project Filippus anderen te bereiken met Gods Woord. Door de Gemeentestichter Training kunnen kerken worden gesticht op plaatsen waar nog geen lokale kerk is, zodat (nieuwe) gelovigen zich bij een kerk kunnen aansluiten.

In een aantal landen wordt Project Filippus in de gevangenis uitgevoerd. In Zuid-Afrika is het programma juist gericht op scholen in arme wijken. Scholen die gebukt gaan onder sociale problemen ervaren positieve veranderingen als gevolg van Project Filippus.

Focus op Kenia

‘’Ik wil de hele gevangenis veroveren voor Jezus Christus!’’ Aan het woord is Moses, een Keniaanse gevangene. Lees meer over de uitzichtloze situatie waar hij in belandde en hoe daar op een wonderlijke manier verandering in kwam.

Lees meer