Afrika

Leestijd: 3 minuten

Honger naar Gods Woord is groot

Veel Afrikaanse landen worstelen met problemen als droogte, honger, extreme armoede, werkloosheid, stammen- en burgeroorlogen, criminaliteit en corruptie. Het leven van de armen en achtergestelden loopt gevaar. De invloed van traditionele religies is groot en op sommige plaatsen is er dreiging van extremisten. Op het platteland, in sloppenwijken, in grote steden en kleine dorpjes is de honger naar Gods Woord groot. Mensen hebben de Bijbel en uitleg nodig en daar kan jij bij helpen.

Het werk in Afrika

Met jouw hulp kunnen we mensen bereiken met Gods Woord via Project Filippus en de Gemeentestichter Training. Bible League werkt in 11 landen. Wanneer mensen Gods Woord leren lezen en begrijpen zullen levens veranderen. En daar mogen we lokale hulpbehoevende kerken in ondersteunen.

Door Bijbelstudies gericht op evangelisatie en discipelschap leren deelnemers van Project Filippus anderen te bereiken met Gods Woord. Door de Gemeentestichter Training kunnen kerken worden gesticht op plaatsen waar nog geen lokale kerk is, zodat (nieuwe) gelovigen zich bij een kerk kunnen aansluiten.

In een aantal landen wordt Project Filippus in de gevangenis uitgevoerd. In Zuid-Afrika is het programma juist gericht op scholen in arme wijken. Scholen die gebukt gaan onder sociale problemen ervaren positieve veranderingen als gevolg van Project Filippus.

Lees verhalen uit Afrika

Vele verhalen met getuigenissen krijgen we binnen vanuit Afrika. Zo lezen we dat Tesfa uit Ethiopië niet kon begrijpen dat mensen christen werden terwijl er vervolging was, maar nu God heeft leren kennen als zijn anker. Patience Kasweka uit Zambia had een negatief beeld van christenen en het geloof, maar dan hoort hij Gods stem en die geeft hem een belangrijke opdracht. Dominik uit Zambia dronk veel alcohol en zijn leven was doelloos, totdat hij geconfronteerd werd met de dood door een dominee. Nu verspreid hij het Evangelie in Zambia.

Help je mee?

Hierboven kun je alle verhalen uit Afrika lezen. Mede door jullie hulp hebben deze mensen kansen gekregen in hun leven die ze anders niet hadden gekregen. Levens zijn 180 graden omgedraaid doordat zij het Evangelie hoorde. Ze kregen weer hoop en zijn nu vrijmoedig om het Evangelie verder te verspreiden, ondanks vervolgingen. Help je mee om het Evangelie in Afrika nog verder te verspreiden?

Ja, ik help mee!