Verspreid het Evangelie!

Een echtpaar in dienst van God

In Handelingen 8 vraagt Filippus aan een Ethiopische reiziger, die de Bijbel leest: ‘’Begrijp je ook wat je leest?’’. De Ethiopiër antwoord: ‘’Hoe zou ik dat kunnen als niemand mij de weg wijst?’’. Hieruit blijkt wel hoe belangrijk het is dat iemand de Woorden van God uitlegt. Dit is precies wat gelovigen door middel van Project Filippus leren: de Bijbel begrijpen en ook uit kunnen leggen aan anderen.

In de wijk San Miguel, in de stad San Lorenzo in Paraguay, wonen Nancy Fernández (33) en Carlos López (48), een echtpaar dat de Bijbel beter heeft leren begrijpen via Project Filippus. Sindsdien is hun leven op vele manieren getransformeerd en vernieuwd.

De verandering in hun leven vond plaats op het moment dat God in hun hart het verlangen legde om hun manier van leven en de tradities waarin ze jarenlang hadden geleefd achter zich te laten. “We hadden een moeilijk en doelloos leven. We gingen naar een katholieke kerk, maar daar leerden ze ons niet om de Bijbel te bestuderen zoals we nu doen. Ook leerden ze ons niet dat we door het lezen van Gods Woord wijsheid en diepere kennis over Zijn waarheid en Jezus Christus kunnen verkrijgen”. Lees hier hoe het leven van Nancy en Carlos, en vooral hun huwelijk, veranderde.

Help je mee?

Voor 6 euro kan iemand al deelnemen aan Project Filippus en krijgt een eigen Bijbel. Hoeveel mensen in Latijns-Amerika geef jij de mogelijkheid om deel te nemen aan deze Bijbelstudie? Natuurlijk kan je ook één van de andere projecten steunen.

Geef nu