Ontstaan

Leestijd: 3 minuten

Het verhaal zonder eind

“In 1936 werd ik ernstig ziek en kwam in het ziekenhuis van Chicago te liggen. Een ouderling uit mijn kerk kwam op bezoek en bad dat ik zou genezen en mijn leven in dienst van Jezus Christus zou stellen. Op dat moment leek het een vreemd gebed. Waarom zou hij God vragen om mij gezondheid en kracht te geven om voor Hem te werken? Wat zou ik kunnen doen voor God? Ik vond het maar een raar gebed.

Toch bleef ik er aan denken. Diep in de nacht besefte ik dat ik dit gebed niet zomaar kon vergeten. Toen deed ik een belofte aan God. Als Hij mij beter zou maken, zou ik al mijn kracht gebruiken in dienst van Hem.”

Dit is het verhaal van William Chapman, oprichter van Bible League.

In 1938 kochten zakenman William Chapman en zijn vrouw Betty 1.000 Bijbels en gingen van deur tot deur in Walkerton. Ze vroegen iedereen, ‘Heb je een Bijbel?’ Mensen die geen Bijbel hadden kregen een Bijbel als ze beloofden de Bijbel ook echt te zullen lezen.

Vandaag deelt Bible League nog steeds de hoop van Gods Woord door Bijbels, studiemateriaal en training te geven aan hen die God nog niet kennen. Wat begon met een simpele daad in geloof, groeide uit tot een internationale bediening die wereldwijd voorziet in Gods Woord.

Het rare gebed van de ouderling, zoals William Chapman het eerst betitelde, wordt vandaag de dag nog steeds beantwoord.

Gods belofte

De impact van het werk van Bible League bestaat uit het aantal levens van mensen dat veranderd is door het Woord van God. Bible League rust hulpbehoevende lokale kerken toe door training in evangelisatie, discipelschap, gemeentestichting met door te voorzien in Bijbels. Bij Bible League kunnen we geen mensen tot bekering brengen, dat doet God Zelf door Zijn Woord en Geest. Maar we kunnen wel zoveel mogelijk mensen bereiken met Gods Woord. En dat doen we in de wetenschap dat Zijn Woord niet vruchteloos tot Hem zal terugkeren. De vervulling van deze belofte uit de Bijbel zien we terug in de zegen van God op ons werk.

We zijn dankbaar en erkennen dat God Bible League heeft gezegend door jouw steun in gebed en giften; daarmee help je mee Gods Woord wereldwijd te verspreiden.

Help je mee?

Bible League verspreid Bijbels en studiemateriaal aan mensen die God nog niet kennen. Dit is mogelijk door jouw steun. Help je mee om het Evangelie nog verder te verspreiden over de wereld? Bekijk hier waar we werken.

“Samen mogen we het volgende hoofdstuk schrijven in het verhaal.”