Pargev vond vrede in Gods Woord

Leestijd: 5 minuten

Pargev (18 jaar) is geboren in Nrnadzor, waar hij nog steeds woont. Het dorp ligt ongeveer 16km van Meghri, een beroemde grensstad in Zuid-Armenië, dicht bij Iran en Azerbeidzjan. Hij is niet getrouwd en woont nog steeds bij zijn familie, bestaande uit zijn vader, moeder, grootmoeder, broer en twee zussen. Binnenkort zal Pargev twee jaar in dienst gaan in het nationale leger om zijn vaderland te dienen en te beschermen.

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Johannes 3:16
Angst voor God

Als kind hoorde Pargev verhalen over God en Jezus, maar hij wist er verder niks over. Hij had echter een honger van binnen en wilde dichter bij God komen, maar hij wist niet hoe. Daarom begon hij iconen van Jezus te aanbidden, niet beseffend dat het verkeerd was. Hij heeft zelfs geprobeerd het Nieuwe Testament te lezen, maar eerlijk gezegd begreep hij er niks van. Toen hij tussen de 12 en 15 jaar oud was, was hij bang voor God.

Ontmoeting met een gelovige

“Mijn droom was om een opleiding en een goede baan te hebben. Mijn ouders wilden me naar de universiteit te sturen. Toen ik klaar was met de negende klas, ging ik inderdaad naar de universiteit. Ik besef nu dat het van de Heer was.”

Toen Covid-19 begon, gevolgd door de verschrikkelijke oorlog om Nagorno-Karabach in het najaar van 2020, hadden ze hun lessen online. Op de universiteit raakte Pargev bevriend met een klasgenoot genaamd Haykaz, een gelovige die het Evangelie van Christus met hem deelde. Pargev hoopt na zijn dienst in het leger, zijn opleiding voort te kunnen zetten met behulp van God.

Deelname Project Filippus

“Mijn vriend Haykaz liet me kennismaken met Bijbelse lessen van Bible League Armenië en hielp me deel te nemen aan de Bijbelstudies van Project Filippus. Ik kwam tot geloof en wilde Jezus volgen. Er waren dagen dat Haykaz en ik urenlang praatten en christelijke onderwerpen bespraken. God heeft me laten groeien. Toen ik klaar was met de Bijbelstudie, gaf Haykaz me een Bijbel cadeau, en dat was de belangrijkste dag in mijn leven. Christus werd mijn God en Verlosser.” Toen Pargev 17 jaar oud was, op 15 juli, besloot hij een verbond te sluiten met God door zich te laten dopen.

Bijbelteksten die naar Jezus Christus leidden

Twee verzen uit de Bijbel raakten het hart van Pargev en hebben hem naar zijn nieuwe leven in Jezus Christus geleid. Eén daarvan is Johannes 3:16: Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
“Ik realiseerde me dat Gods liefde zo diep en groot is dat Hij Zijn Zoon voor ons heeft gegeven. Bovendien is het hebben van eeuwig leven heel verbazingwekkend.”

Het volgende vers is 2 Korintiërs 13:13: De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.
“Hier staat dat de Heilige Geest gemeenschap met ons heeft, wat betekent dat Hij me altijd met alles wil helpen.”

Geloof delen met de soldaten

Pargev voelt in zijn hart dat God hem op een dag zal gaan gebruiken voor zijn volk, en hij is er zeker van dat Hij hem zeer binnenkort zal gebruiken om zijn geloof te delen met de soldaten van het leger. Hij wil veel leren uit de Bijbel en van medechristenen, zodat hij dit kan delen met jongeren. “Ik verlang er ook naar om de Heer effectief te dienen met mijn opleiding. Ik ben er zeker van dat Hij me zal helpen en gebruiken.”

Dankbaar voor Bijbelstudie en de Bijbel

Pargev is diep dankbaar voor alle mensen die gelovigen in Armenië helpen om deze prachtige Bijbelstudies te kunnen volgen en Bijbels te ontvangen. “Veel dank aan hen allemaal! Ik ervaar vreugde en vrede van binnen. Ik hou van mijn vrienden en verlang ernaar om Gods Woord met hen te delen. Vertrouwen op God geeft me hoop, en ik ben er zeker van dat de Heer altijd bij mij, mijn familie en de soldaten zal zijn.”

Gebed

Pargev vraagt of er gebeden kan worden voor zijn vaderland, hun soldaten en vrede aan hun grenzen. Maar ook vraagt hij gebed voor de jonge mensen, waaronder zijn vrienden en hijzelf, dat zij dichter bij God zullen komen.

“Voordat ik Jezus volgde, ervaarde hij altijd angst in zijn hart, vooral voor het lot van zijn vaderland. Ik had geen hoop voor de toekomst. Soms gedroeg ik me agressief. Toen ik Jezus Christus leerde kennen, besefte ik dat God mijn Hoop, Beschermer en de Almachtige is.”

Gods Woord delen

Pargev wil het Woord van God delen met zijn vrienden, soldaten en andere jonge mensen. Bovendien wil hij altijd bidden voor zijn familieleden en land.

“Ik heb een verlangen om in de eerste plaats mijn vrienden te bereiken en dan de soldaten in het leger. Ik wil het Evangelie met hen delen en ben er zeker van dat het Bijbelstudiemateriaal wat we nu hebben daar aan gaan bijdragen, vooral het boek So Says the Bible. Ik hou van mijn vaderland, en zoals elke Armeniër wil ik vrede hebben. Dus bid alsjeblieft voor mij, het leger, mijn medesoldaten en vrede in onze regio.”

Help je mee?

Pargev heeft de Bijbel leren begrijpen via de Bijbelstudie van Project Filippus. Hij probeerde het eerst zelf, maar kwam er niet uit. Nu heeft hij God leren kennen, heeft hij zich laten dopen en wil hij het Evangelie verder verspreiden, ook onder de soldaten wanneer hij straks het leger in gaat. Er zijn in Armenië nog een hoop mensen die God nog niet kennen en ook deze mensen willen wij bereiken met het Evangelie. Help je mee?

Ik help mee zodat nog meer mensen in Armenië kunnen deelnemen aan de Bijbelstudies van Project Filippus