Geef Armeniërs hoop!

De gevechten in Nagorno-Karabach hebben duizenden levens gekost. Zowel Armenië als Azerbeidzjan meent dat de regio hen toebehoort. Inmiddels hebben beide landen een vredesakkoord gesloten. De militaire confrontatie was van korte duur, maar de impact ervan is enorm geweest. ‘’Gods Woord is de enige troost in deze tijd’’, vertelt Manik, directeur van Bible League Armenië.

Eind jaren tachtig vochten beide landen een bloedige oorlog uit over Nagorno-Karabach, waarbij meer dan dertigduizend doden vielen. Sindsdien gold er een staakt-het-vuren. En eigenlijk was het wachten op het moment dat de voelbare spanning aan de grens weer tot een militaire confrontatie zou leiden. Afgelopen juli gebeurde dat. En sindsdien zijn er duizenden militairen en burgers omgekomen.

Manik vertelt: ‘’Er is een bijzonder gevoel van saamhorigheid ontstaan. Veel broeders die onze projecten leiden of daaraan deelnemen zijn naar het front geweest en wij ondersteunden hen met onze gebeden. Tot ons grote verdriet is een deel van hen nooit teruggekeerd, omdat ze gesneuveld zijn in de strijd. We bidden dat God Zich ontfermt over de families die zij achterlaten!’’

‘’Ondertussen gaat ons team door met het verspreiden van Gods Woord, de enige troost in deze tijd. Sterker nog: onze bediening is momenteel actiever dan ooit! De ontvankelijkheid voor het Evangelie is nog nooit zo groot geweest!’’

Bied jij hen hoop door één of meer gezinnen aan Bijbels en Bijbelstudiemateriaal te helpen? Vul dan het onderstaande formulier in.