ERV Bijbels

De Easy-To-Read Version (ERV) van Bible League International is vanuit de grondtekst vertaald in een hedendaagse en begrijpelijke (lokale) taal. Bible League werkt veel in gebieden waar mensen laaggeletterd zijn. De ERV-Bijbel is goed leesbaar voor mensen met een laag leesniveau. Dit maakt de Bijbel toegankelijk voor mensen die moeite hebben met lezen en voor mensen die de Bijbel niet kennen. Veel gehoorde reacties zijn: “Nu begrijp is wat er in het Woord van God staat!” en “Het is alsof de woorden meer tot leven komen.”

Als mensen de Bijbel niet begrijpen omdat de taal te moeilijk voor ze is blijft deze vaak gesloten. Wereldwijd zijn er zo’n 200 miljoen mensen die geen Bijbel hebben die ze kunnen lezen en begrijpen. Er is geen Bijbel beschikbaar in hun (lokale) moedertaal of ze zijn lager opgeleid, waardoor ze de vaak oude vertaling niet kunnen lezen en begrijpen. De ERV-Bijbel komt hen hier in tegemoet. Doordat deze geschreven is in hun (lokale) moedertaal en in hedendaags taalgebruik is de Bijbel gebrijpelijk. De vertaling is geschreven vanuit de grondtekst.

Easy-to-Read™ (ERV) Bijbel Vertalingen

Inmiddels is de ERV in 20 talen beschikbaar en wordt er gewerkt aan 14 nieuwe vertalingen. De vertalingen worden met grote zorg geschreven. Daarbij is de grondtekst leidend en wordt geschreven op een manier die aansluit bij de lokale taal en cultuur. Er wordt daarbij intensief samengewerkt met lokale mensen.

Easy-to-Read in de praktijk

Stelt u zich de vreugde voor om voor het eerst Gods Woord te lezen en begrijpen. Toen de ERV in Swahili werd verspreid in Kenia, Tanzania en Oeganda zagen medewerkers bezorgde gezichten veranderen in stralende gezichten. Eén van de lezers riep uit: “Ik begrijp eindelijk het Woord van God!” Het vertalen gaat door om meer mensen de mogelijkheid te geven Gods Woord te lezen en begrijpen.

Ook in Japan wordt de ERV gebruikt. Daar waren wel Bijbels, maar vaak in een taal die nauwelijks te begrijpen bleek. De eerste mensen die de ERV lazen waren meteen enthousiast: “Het lijkt alsof de woorden tot leven komen!” en “Ik heb het gevoel dat ik de verhalen voor me zie gebeuren. Dit is geweldig om te lezen.”