Geloven zonder Bijbel

Leestijd: 3 minuten

Minder dan 35% van de christenen in Zambia heeft een eigen Bijbel

In Zambia, een land in zuidelijk Afrika, is een groot deel van de inwoners christen. Toch heeft naar schatting minder dan 35% van de Zambiaanse christenen een eigen Bijbel. Om deze reden is het werk van Bible League zo belangrijk in dit land. Zambianen worden door onze partnerkerken uitgenodigd om tijdens Project Filippus Bijbelstudie samen de Bijbel te bestuderen. Aan het eind ontvangen zij hun eigen Bijbel. Maar ook via de alfabetiseringscursus krijgen veel Zambianen toegang tot Gods Woord. Bijvoorbeeld Naomi, moeder van drie kinderen:

“Ik had niet verwacht over Jezus Christus te leren tijdens de cursus.”

“Als kind was het voor mij niet vanzelfsprekend om naar school te gaan. Mijn ouders stimuleerden mij niet en er was geen school in de buurt. Als ik naar school liep moest er altijd een volwassene mee, maar die hadden vaak belangrijkere dingen te doen.” In groep 3 gaat Naomi daarom van school en op haar achttiende wordt ze door haar ouders uitgehuwelijkt.

Zinloos

Naomi heeft het er erg moeilijk mee dat ze niet kan lezen en schrijven: “Mijn leven voelde zinloos en de toekomst somber. Ik bleef op afstand van anderen, vooral van mensen die wel hadden gestudeerd. Ik was te verlegen om met hen te praten. In de kerk deed ik niet mee met activiteiten waarbij je moest lezen of schrijven. Ik zat altijd achterin de dienst om te vermijden dat ik een taak kreeg.” Op een dag wijst een collega van Naomi haar op de alfabetiseringscursus van Bible League. Ze besluit mee te doen en die keuze verandert haar leven compleet. “Nu ik kan lezen kan ik zelf informatie opzoeken en zo betere keuzes maken. Bijvoorbeeld over gezond voedsel en hygiëne. Ook kan ik mijn kinderen helpen met hun huiswerk. Maar het belangrijkste is dat ik Gods Woord kan lezen en bestuderen!”

Nieuwe kracht

Naomi heeft al een paar Bijbelboeken gelezen en begrijpt ze nu ook. Het maakt haar gelukkig: “Ik had niet verwacht over Jezus Christus te leren tijdens de cursus. Ik dacht dat het, net als op elke andere school, over algemene dingen zou gaan. Hoewel ik al naar de kerk ging, had ik weinig kennis over Jezus voordat ik naar de les kwam.” Door de alfabetiseringscursus ontdekt Naomi een heleboel nieuwe dingen over God. “Ik ervoer een nieuwe kracht in mij en ontdekte Gods liefdevolle goedheid. Ik leerde dat Zijn plannen voor ons goed zijn. Ik voelde me bemoedigd en wilde Hem volgen als mijn Heer en Heiland.” Dankzij de Bijbel kijkt Naomi ook anders tegen dingen in het verleden aan: “Ik begrijp nu dat God onze zonden vergeeft en Hij er nooit op terugkomt zolang we tot Hem komen. Het Bijbelvers dat mij hoop geeft komt uit Genesis 6 tot 8, waar God Noach en zijn gezin redt. Mijn geloof en mijn vertrouwen op God is nu het belangrijkste in mijn leven!”

Naomi is heel dankbaar voor iedereen die heeft meegeholpen aan de alfabetiseringscursus. “Ik ben zo dankbaar dat mensen moeite doen om iemand als ik, die alle hoop was verloren, te helpen. Dankzij die steun kijk ik weer positief naar de toekomst. Ik wil dan ook vragen of u wilt blijven helpen. Mijn droom is om ook het Evangelie met anderen te delen. Wilt u daarvoor bidden?”

Help je mee?

Voor 6 euro geef je iemand al een eigen Bijbel. Hoeveel Zambianen geef jij een Bijbel?