Verspreid het Evangelie!

We willen 3.500 gevangenen aan een Bijbel en Bijbelstudielessen helpen. Maar dat lukt niet zonder jouw hulp. Er zijn al 3.227 Bijbels gegeven! Uit het verbijsterende verhaal van Leonel blijkt hoe groot de impact daarvan kan zijn.

92%