Nalaten en schenken

Bijbelverspreiding – uw Testament

Nadenken over uw nalatenschap vraagt moed, maar het biedt u ook een kans. Door na te laten aan Bible League draagt u bij aan de verspreiding van Gods Woord. Er zijn verschillende manieren om aan Bible League na te laten.

U kunt een persoonlijk gesprek of onze folder over nalatenschappen aanvragen via 033 – 472 58 00 of info@bibleleague.nl. U kunt de folder ook downloaden door hier te klikken.

Schenkingsovereenkomst

U kunt een schenkingsovereenkomst aangaan met Bible League zonder notariële kosten. Dit is een wettelijk regeling vanuit de overheid. Het voordeel voor u is dat uw giften aan Bible League dan volledig aftrekbaar zijn van de belasting. Overweegt u hier gebruik van te maken? Download onze informatiefolder dan door middel van deze link.

Zou u hier meer informatie over willen ontvangen? Neem dan contact met ons op via 033 – 472 58 00 of info@bibleleague.nl.