Verspreid het Evangelie!

Ja, ik help mee om het Evangelie nog verder te verspreiden!

Enorme groei in verlangen naar Gods Woord

In Handelingen 8 vraagt Filippus aan een Ethiopische reiziger, die de Bijbel leest: ‘’Begrijp je ook wat je leest?’’ Het antwoord: ‘’Hoe zou ik dat kunnen als niemand mij de weg wijst?’’ Hieruit blijkt wel hoe belangrijk het is dat iemand de Woorden van God uitlegt. Dit is precies wat gelovigen door middel van Project Filippus leren: de Bijbel begrijpen en ook uit kunnen leggen aan anderen.

“Veel mensen leven in duisternis. Zij hebben Gods Woord nodig. We willen ze bereiken, want ze dreigen verloren te gaan.” – Gabriel Vigano, Venezuela

Project Filippus traint Bijbelstudieleiders die anderen uitnodigen om samen het Woord van God te bestuderen. Elke deelnemer krijgt vervolgens een eigen Bijbel en wordt aangemoedigd om zich aan te sluiten bij een lokale kerk. Tijdens de Bijbelstudie lezen ze samen en legt de Bijbelstudieleider uit wat er staat. Zo krijgen mensen toegang tot de Bijbel.

“De materialen helpen ons enorm om het Evangelie te verspreiden. We zien levens veranderen door de Bijbel!” – Inoka Fernando, Sri Lanka

Help je mee?

Veel mensen leren Jezus Christus kennen door Project Filippus en gaan daarna zelf het Evangelie delen met anderen in hun omgeving. Doordat ze eerst zelf een Bijbelstudie krijgen en de Bijbel leren begrijpen, zijn zij in staat om dit te doen. Zonder uitleg is de Bijbel voor velen onbegrijpelijk. Levens veranderen en hoe mooi zou het zijn om nog meer mensen te bereiken met het Evangelie in één van onze projectlanden.

“In veel kerken hebben mensen geen Bijbel en zijn voorgangers niet opgeleid. Veel mensen staan wel open voor het Woord van God, maar krijgen het niet of nauwelijks te horen. Daar willen we verandering in brengen.” – William Madziva, Zimbabwe