Verspreid het Evangelie!

Help vandaag mee om het licht van het Evangelie te verspreiden in India! We nodigen mensen uit voor Project Filippus, waarbij ze de Bijbel leren lezen, begrijpen en toepassen in hun leven. Sommigen van hen zijn analfabeet. Hen leren we we eerst lezen en schrijven aan de hand van de Bijbel. Anderen zijn blind. Hen geven we een audiobijbel, zodat ook zij het Woord van God kunnen horen. Natuurlijk kan je ook een ander project steunen.