Gods Woord verandert hele generaties

Ik help mee om het Evangelie generatie op generatie te verspreiden!

Jonge voorganger Jakkarao ziet dat Gods Woord hele generaties verandert

De jonge voorganger Jakkarao uit India ervaart regelmatig weerstand in zijn werk. Sommige stamgenoten zien hem zelfs als verrader. Maar dat alles stopt
Jakkarao niet. Hij gelooft en ziet dat Gods Woord kracht heeft. Dat Zijn Geest mensen, en vaak zelfs hele generaties, verandert. 

Zo komen er kinderen bij Jakkarao naar de zondagsschool waarvan de ouders niet geloven. En dat heeft een bijzondere uitwerking. Jakkarao: “Doordat zij over het Evangelie horen komen soms zelfs drie generaties tot geloof. Het kind zelf, zijn ouders en in de toekomst mogelijk zijn eigen kinderen!”

Jakkarao, en vele andere voorgangers in andere landen zijn enorm gedreven om Gods Woord te verspreiden. Om te vertellen over Jezus’ liefde, die sterker is dan alle weerstand. Zij kunnen dit niet alleen. De behoefte aan (kinder)Bijbels en studiemateriaal is enorm, vooral omdat de interesse in het Evangelie blijft groeien.

Lees het hele verhaal van Jakkarao

Help je mee?

Help je mee om mensen te voorzien in Bijbels en studiemateriaal? Zodat zij, ook onder de meest uitdagende omstandigheden, zich kunnen wortelen in Gods Woord? Jouw gebed en steun zijn onmisbaar voor ons werk.