Leestijd: 3 minuten

“Dat is niet voor ons, het is een buitenlands geloof!” De 33-jarige voorganger Jakkarao uit India is er aan gewend. Boze reacties van landgenoten als hij over Gods liefde vertelt. Sommigen zien hem zelfs als verrader. Toch groeit de kerk in zijn dorp gestaag. Eén van de redenen? Het kinderwerk. “Het Evangelie delen met een kind kan impact hebben op drie generaties. Het kind zelf, zijn ouders en in de toekomst mogelijk zijn eigen kinderen!”

Er klinkt liefde door in Jakkarao’s stem als hij over zijn Koya-stam praat. “De meeste mensen hebben de naam van Jezus nog nooit gehoord. Ze aanbidden de natuur en afgoden. Onze stam, en alle mensen uit deze regio moeten God leren kennen!” Jakka, zoals hij door buurtgenoten
genoemd wordt, woont met zijn vrouw in een dorp van zo’n 500 mensen. Al van jongs af aan staat hij bekend als iemand die voor iedereen
klaarstaat.

Livingstone

“Veel mensen uit het dorp zijn laagopgeleid. Ze moeten hard werken om rond te komen. Overdag zijn er dan ook weinig mannen in het dorp te vinden”, vertelt Jakkarao. In tegenstelling tot veel andere mannen in het dorp heeft Jakkarao wel gestudeerd. Daarvoor moest hij naar een stad 120 kilometer verderop. Tijdens zijn studie hoorde hij het verhaal van David Livingstone, een pionier en missionaris in Afrika. Het deed hem denken aan het afgelegen dorpje waar hij zelf vandaan kwam. Zo groeide het verlangen om zijn eigen stamgenoten te bereiken met het Evangelie. Na verschillende banen besloot Jakkarao zijn land te verhuren, om zo een inkomen te verdienen en tijd te hebben om Gods Woord verder te verspreiden. De dreiging van vervolging is er altijd. Maar dat weerhoudt de jonge voorganger niet om Gods liefde te delen.

Kostbare kinderen

Jakkarao groeide op in een christelijk gezin en zette zich al tijdens zijn opleiding in voor de gemeenschap en de kerk. Tijdens zijn opleiding leidde hij de zondagschool en daar ging hij mee door toen hij weer terug in het dorp kwam. “Ik zag dat niemand het Evangelie deelde met kinderen. In Mattheus 18:14 lezen we dat ‘het niet de wil van de Vader, Die in de hemelen is, dat een van deze kleinen verloren gaat.’ Ik heb geleerd dat kinderen kostbaar zijn in Gods ogen, zij horen ook bij de schapen.

Drie generaties impact

“Wanneer we een kind bereiken kan dat impact hebben op drie generaties; het kind zelf, zijn ouders en in de toekomst mogelijk zijn kinderen. Veel kinderen die we bereiken met het Evangelie zetten zich nu zelf in om Gods Woord te verspreiden.” Eén daarvan is Ashwini, de vrouw van Jakkarao. Ze vertelt: “Toen ik jong was ging ik naar de jeugdbijeenkomsten. Daar leerde ik het Evangelie kennen en kwam ik tot geloof.” Jakkarao organiseert en leidt al 15 jaar programma’s voor jeugd uit deze omgeving. Daar leerde hij Ashwini kennen en jaren later trouwden ze. Inmiddels werkt het echtpaar samen. In hun eigen dorp bereiken ze wekelijks meer dan 100 kinderen via de zondagschool en in de afgelopen jaren bereikten ze duizenden kinderen in omliggende dorpen. Allemaal behorend bij de Koya-stam.

Vervolging

Maar niet overal is men blij met de boodschap die Jakkarao vertelt. Tegenstanders doen alles om evangelisten en voorgangers te weren uit hun dorpen. In bepaalde gebieden zetten mensen zich actief in tegen het Evangelie. Soms door bedreiging, maar soms ook via geweld of het vermoorden van voorgangers. Desondanks zet Jakkarao zich in om mensen te bereiken, want de honger naar Gods Woord is groot. Ondanks de weerstand blijven er mensen tot geloof komen en groeit de kerk.

Help je mee?

Help je mee om mensen te voorzien in Bijbels en studiemateriaal? Zodat zij, ook onder de meest uitdagende omstandigheden, zich kunnen wortelen in Gods Woord? Jouw gebed en steun zijn onmisbaar voor ons werk.