Leestijd: 3 minuten

In de wijk San Miguel, in de stad San Lorenzo in Paraguay, wonen Nancy Fernández (33) en Carlos López (48), een echtpaar dat de Bijbel beter heeft leren begrijpen via Project Filippus. Sindsdien is hun leven op vele manieren getransformeerd en vernieuwd.

God legde een verlangen in hun hart

De verandering in hun leven vond plaats op het moment dat God in hun hart het verlangen legde om hun manier van leven en de tradities waarin ze jarenlang hadden geleefd achter zich te laten. “We hadden een moeilijk en doelloos leven. We gingen naar een katholieke kerk, maar daar leerden ze ons niet om de Bijbel te bestuderen zoals we nu doen. Ook leerden ze ons niet dat we door het lezen van Gods Woord wijsheid en diepere kennis over Zijn waarheid en Jezus Christus kunnen verkrijgen”.

Nancy en Carlos waarderen de Bijbelstudie en het lezen van de Bijbel. “Zonder de Bijbel zouden we God niet kennen of begrijpen hoe we Hem moeten gehoorzamen. Bovendien heeft de eenvoudige Bijbelversie ons in staat gesteld om de Bijbel beter te begrijpen.“

Formeel trouwen

Hoewel Nancy en Carlos Jezus Christus al kende, waren er aspecten van hun leven waarin dit niet tot uiting kwam. “Met het verstrijken van de tijd leidden de studies van het Evangelie van Johannes ons ertoe om steeds dichter bij het Woord van God te komen. Daardoor ontstond er een confrontatie en bracht het een verandering teweeg in ons hart. Eén van deze veranderingen vond plaats in ons huwelijk. We woonden samen, maar we hadden niet de beslissing genomen om formeel te trouwen. Dus na het afronden van de studie volgenden we de voorhuwelijkse cursus in onze kerk en toen opende God onze ogen. Onze bruiloft was het symbool van een grote verandering die God in ons leven bracht.“

Niet langer afdwalen van de waarheid

Dit echtpaar kwam in aanraking met Project Filippus dankzij een uitnodiging die ze niet konden weigeren. “Tijdens deze studie begonnen we veel dingen te leren over de Bijbel, over God de Vader en over Zijn Zoon Jezus Christus. We willen niet langer afdwalen van deze prachtige waarheid. Vanwege de transformatie die door God in ons hart heeft plaatsgevonden, zeggen de mensen om ons heen dat ze de verandering die ze nu in ons zien niet kunnen geloven.”

In de plaats waar Nancy en Carlos wonen is de behoefte aan Gods Woord zo groot dat zij het verlangen hebben om meer mensen over Jezus Christus te vertellen, zodat ook zij Hem zullen leren kennen.

“Hier ben ik Heer, ik sta klaar om hetgeen te gaan doen wat U van mij verlangt. Ik kan alleen maar wachten op U”, zegt Nancy. Carlos bevestigt dit: “In geloof wacht ik op God. Geloof en geduld zullen ons in staat stellen om de roeping van God over ons leven te leren ontdekken.“

Dankbaarheid

Carlos spreekt zijn dankbaarheid uit: “Er zijn verschillende instellingen die verantwoordelijk zijn voor het delen van Gods Woord, maar vaak is er meer training nodig. Binnen Project Filippus ervaren we meer resultaten. Ik bewonder het werk van Bible League; voor de manier waarop het georganiseerd is, en voor de opleiding die het biedt aan andere bedieningen.“

Daarnaast spreekt ook Nancy haar dankbaarheid uit en begrijpt ze dat ze een grote uitdaging heeft na wat ze heeft geleerd. “Ik dank Bible League voor het feit dat we Jezus Christus hebben mogen leren kennen. Het motiveert mij om Gods Woord nog verder te verspreiden onder mijn familie, zodat het hun gezinnen zal bereiken.”

Help je mee?

Nancy en Carlos hebben Jezus Christus beter leren kennen door Project Filippus en dat heeft hun leven, maar juist ook hun huwelijk veranderd. Het motiveert hen nu om het Evangelie nog verder te gaan verspreiden. Help je mee om nog meer mensen in Latijns-Amerika te bereiken met het Evangelie?

Ja, ik help mee!