Leestijd: 2 minuten

In 2023 bestond Bible League Nederland 30 jaar. Een bijzondere mijlpaal die ons nederig en dankbaar maakt. Als we terugkijken op de afgelopen 30 jaar zien we Gods zegen op het werk. En ook vandaag de dag zien we hoe Hij voorziet. Om het jubileum te markeren willen we in samenwerking met de partner in Tanzania de komende drie jaar 150 onbereikte dorpen bereiken met Gods Woord.

Wanneer we bedenken hoeveel mensen in de afgelopen 30 jaar bereikt zijn, dan denken we al snel aan de tekst uit Openbaring 7:9. ‘Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand.’

Een ontelbare schare mensen die in duisternis leefde, maar nu tot geloof is gekomen. Dit geeft iets aan van de grote zegen op het werk. Daarbij gaat het niet om aantallen, maar om mensen. Individuen wiens leven veranderd is. Niet alleen nu, maar voor de eeuwigheid.

Met het jubileumproject hopen we samen met lokale kerken in Tanzania in de komende drie jaar 180.000 mensen te bereiken met het Evangelie. Het plan is om dat te bereiken via Project Filippus, een Bijbelstudieprogramma gericht op evangelisatie en discipelschap. Als afronding van het programma ontvangen mensen daadwerkelijk hun eigen Bijbel. Veel mensen leven in armoede en kunnen zich geen Bijbel of studiemateriaal veroorloven, maar de vraag is enorm.

Alleen al afgelopen jaar zijn er wereldwijd 2,7 miljoen mensen bereikt. Stel je eens voor hoeveel mensen dat in de afgelopen 30 jaar zijn geweest! Een schare die niemand tellen kon.

En dat is niet onze verdienste. Het is God Zelf die mensen bekeert met Zijn Woord en Zijn Geest. Wat wij mogen doen, is mensen bekend maken met Zijn Woord. In de wetenschap dat het niet vruchteloos tot Hem terugkeert en zal doen wat Hem behaagt.

Rick van Heusden

Steun het jubileumproject!

Help je mee om die 150 onbereikte dorpen te bereiken in Tanzania, zodat ook zij het Evangelie gaan leren kennen?