Leestijd: 2 minuten

Anton, een Communicatiespecialist van Bible League, had het voorrecht het zendingsveld in Madagaskar te bezoeken. In Mahazina, een klein landelijk dorpje, was hij getuige van een Bijbelstudiegroep die hun studie had afgerond.

Armoede en werkloosheid

De viering vond plaats in een eenvoudige, witgepleisterde kerk waar 45 mensen zaten op oncomfortabele houten banken. Hun gezichten toonden de sporen van de ontberingen van hun dagelijks leven. Madagaskar is een land van verbluffende natuurlijke schoonheid, maar ook van economische stagnatie, wat resulteert in massale werkloosheid en schrijnende armoede.

Anton sprak met een vrouw genaamd Marie (63) die vertelde dat ze haar brood verdient met het verkopen van groenten of snacks die ze kookt. Ze verdient nauwelijks genoeg om rond te komen. Een andere afgestudeerde, een 50-jarige man genaamd Armand, zei dat hij zijn levensonderhoud verdient door voor iemands ossen te zorgen. Van een kerk in deze verarmde landbouwgemeenschap kun je verwachten dat het op elk gebied ondergefinancierd is. “En gebaseerd op wat ik heb gezien en gehoord, is dat ook echt zo.”

Audiobijbel

Sommigen, zoals Armand, ontvingen Audiobijbels. Hij legde uit dat hij niet naar school was geweest omdat hij op jonge leeftijd wees was geworden. “Ik moest voor mijn broers en zussen zorgen,” zei hij.

Toen de uitreiking klaar was, ging de viering verder met levendige aanbidding. Zingend en dansend, begeleid door een traditionele trommel, uitten de aanwezigen hun dankbaarheid aan de Heer voor het brengen van Zijn Woord. “Ik ben echt blij met de Audiobijbel, want het zal me helpen meer over God te begrijpen,” juichte Armand.

Dankbaarheid

“Ik wil de donateurs van Bible League bedanken en bidden dat God, die rijk is in genade, hen zal zegenen!”

“Gods Woord is meer dan voedsel, meer dan de meest waardevolle dingen in mijn leven,” voegde Marie toe met een grote glimlach. “Ik zou lijden als ik geen Bijbel zou hebben.”

“Hun woorden verwarmden mijn hart, maar het beste moest nog komen. De lokale bevolking van Mahazina heeft geen enkele vorm van luxe. Desalniettemin sloten ze de bijeenkomst af met een spontane collecte voor Bible League. Van het weinige dat ze hadden, verzamelden deze dierbare mensen geld om meer Bijbels te financieren voor het zendingswerk in Madagaskar!”

“Het is misschien genoeg voor één Bijbel,” zeiden ze.

“Ik voelde me zo nederig dat ik sprakeloos was.”

Marcus 12:44 kwam tot leven, waar Jezus zegt: ‘Deze vrouw is erg arm, maar ze gaf alles wat ze had. Het was geld dat ze nodig had om van te leven.’

Help je mee?

Tijdens een bezoek aan Madagaskar zag Anton, een communicatiespecialist van Bible Leauge, de impact van de Bijbel in een verarmd dorp, Mahazina. In een eenvoudige kerk getuigde hij van een uitreiking van Bijbels na afronding van de Bijbelstudie van Project Filippus. Vele mensen gaven aan dat hun leven is veranderd door deze Bijbelstudie. Help je mee om in Afrika nog meer Bijbelstudiegroepen op te zetten?