Leestijd: 3 minuten

Ram is een diaken in zijn kerk in de Filipijnen. Hij maakt deel uit van het lofzangteam en is de voorzitter van de mannenministerie. Zijn leven weerspiegelt Jezus, maar dat was niet altijd zo. “Ik ben pas ongeveer vijf jaar geleden gered.” Hij groeide op met kennis van Jezus en studeerde zelfs om priester te worden, maar hij geeft toe dat hij geen echte relatie met Hem had. “Ik ging naar het seminarie, maar na een maand gaf ik op en keerde terug naar huis. Het was zo moeilijk en uitdagend.”

De uitdagingen in de Filipijnen

Vaak kennen mensen in de Filipijnen de naam van Christus, maar stellen ze niet hun volledige vertrouwen in Hem. Velen – zoals Ram – dragen amuletten, objecten waarvan men gelooft dat ze speciale krachten hebben om hen en hun families te beschermen. In werkelijkheid zijn dit geen beschermers, maar afgoden die de deur naar duisternis openen. Het is een gevaarlijke mix wanneer mensen de naam van Christus uitspreken, maar toch deze afgoden aanbidden.

“Ik raakte gemakkelijk beledigd wanneer wedergeboren christenen afgoden vernietigden. Ik was geïrriteerd toen deze christenen zeiden: ‘Gooi je afgoden weg; ze zijn tegen de Bijbel.’ Ik ben zelfs eens met hen in gevecht geraakt omdat ik zo boos was.”

Huwelijk en tradities

Ram ontmoette Grace, een wedergeboren christen, en de twee trouwden. Jarenlang bleef Ram zijn kerk bezoeken terwijl Grace en hun kinderen naar een evangelische kerk gingen. Hij beoefende traditionele rituelen zoals het kussen van standbeelden en bleef zijn amulet dragen voor bescherming. “Na elke zondagsdienst ging ik naar de huizen van mijn vrienden, dronk alcohol en gokte bij hanengevechten.”

Een kentering door God

Op een dag trok God Ram’s aandacht. Er stond een grote acaciaboom bij zijn huis. De buren waren ervan overtuigd dat de boom bezeten was door een boze geest, maar Ram geloofde hen niet. Ze kapten de boom terwijl zijn dienstwagen in de buurt geparkeerd stond. Maar nadat de boom was gekapt, had Ram een vreselijk voorgevoel. “Ik voelde me ongemakkelijk bij mijn dienstwagen. Het leek alsof er iets niet klopte.”

De transformatie

Er begonnen vreemde dingen te gebeuren. Nadat hij het aan zijn vrouw had verteld, nodigde zij haar voorgangers uit om over de truck te komen bidden. Dat deden ze, en toen ze weggingen, gebeurde er nog steeds vreemde dingen. Zijn vrouw ontdekte dat Ram nog steeds het amulet droeg. Ze begroef het in de achtertuin.

Een nieuwe leven

“We vertelden de voorgangers wat er was gebeurd. Ze zeiden dat ik het boek Psalmen moest lezen. Vanaf dat moment begon ik de Bijbel te lezen.”

Dagen later werd Ram gekweld door nachtmerries over boze geesten. Hij werd schreeuwend wakker, viel dan op zijn knieën. “Ik zei tegen God: ‘Heer, U bent zo machtig. Niemand kan tegen U op.’ Ik beloofde God dat ik zou veranderen. Vanaf dat moment bezocht ik elke zondag de evangelische kerk van mijn vrouw en nam deel aan christelijke seminars.”

Ram’s toewijding

Vandaag de dag is Ram een actief lid van zijn kerk in Wao. Hij is een gebedsstrijder die samenwerkt met Lorijane, een door Bible League getrainde Bijbelstudieleider die 50 Bijbelstudies in het gebied leidt. Ram kent het belang van het lezen en begrijpen van Gods Woord en het hebben van een echte relatie met Christus, en hij wil dat delen met zijn gemeenschap. Binnenkort wordt hij getraind om net als Lorijane Bijbelstudies te leiden.

De verandering door Christus

“God veranderde mij, en ik beloofde Hem dat ik nooit meer zou terugkeren naar mijn oude manier van leven. Jezus veranderde mijn leven volledig. Toen ik nog geen christen was, ja, was ik gelukkig, maar ik was alleen aan de buitenkant gelukkig. Diep vanbinnen had ik nog steeds een last. Maar als je christen bent, is je vreugde van binnen en van buiten. Zodra je het Woord van God begrijpt, zul je geen interesse meer hebben in al deze slechte gewoonten.”

Help je mee?

Ram kende Jezus wel van naam, maar had geen persoonlijke relatie met Hem en vereerde eerder nog steeds afgoden. Door in aanraking te komen met de Bijbelstudie van Project Filippus, leerde hij Jezus Christus echt kennen. Met hulp van zijn vrouw en zijn nieuwe kennis over Jezus Christus, deed Ram afstand van de afgoden. Hij leerde dat dit niet goed was. Hij kwam in contact met Lorijane en wil nu niets liever dan het Evangelie in de Filipijnen verder verspreiden. Help je mee?