Leestijd: 2 minuten

Dit jaar bestaat Bible League Nederland 30 jaar. Een bijzondere mijlpaal die ons nederig en dankbaar maakt. Als we terugkijken op de afgelopen 30 jaar zien we Gods zegen op het werk. En ook vandaag de dag zien we hoe Hij voorziet.

Wanneer we bedenken hoeveel mensen in de afgelopen 30 jaar bereikt zijn, dan denken we al snel aan de tekst uit Openbaring 7:9. ‘Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand.’

Een ontelbare schare mensen die in duisternis leefde, maar nu tot geloof is gekomen. Dit geeft iets aan van de grote zegen op het werk. Daarbij gaat het niet om aantallen, maar om mensen. Individuen wiens leven veranderd is. Niet alleen nu, maar voor de eeuwigheid.

Zelf denk ik dan bijvoorbeeld aan Lalitha uit India, die de prostitutie inging om zo voor haar kind te kunnen zorgen. Via Project Filippus kreeg ze toegang tot Gods Woord, kwam ze tot geloof en veranderde haar leven. Niet lang daarna overleed ze aan een ziekte die ze als prostituee had opgelopen. Wat als we iets later waren geweest?

Of aan Jiganga uit Tanzania die opgroeide in armoede, en zijn toevlucht zocht in alcohol en mishandeling van zijn vrouw. Ook zijn leven is compleet veranderd nadat hij via Project Filippus in aanraking kwam met de Bijbel en tot geloof kwam. Nu staat hij bekend als een liefdevolle man en zorgzame vader. Hij heeft hoop en liefde gevonden en zet zich nu in om ook anderen te bereiken met het Evangelie.

Alleen al afgelopen jaar zijn er wereldwijd 2,7 miljoen mensen bereikt via het werk van Bible League. Stel je eens voor hoeveel mensen dat in de afgelopen 30 jaar zijn geweest! Een schare die niemand tellen kon.

En dat is niet onze verdienste. Het is God Zelf die mensen bekeert met Zijn Woord en Zijn Geest. Wat wij mogen doen, is mensen bekend maken met Zijn Woord. In de wetenschap dat het niet vruchteloos tot Hem terugkeert en zal doen wat Hem behaagt.

Rick van Heusden