Leestijd: 2 minuten

Eind 2021 was Rick (directeur Bible League Nederland) met een aantal ondernemers in Armenië. Ze bezochten één van de projecten toen hij iets bijzonders zag gebeuren. “De vrijwilligers en mensen die voor Bible League werken, de mensen die uiteindelijk een Bijbel krijgen en de mensen die dat financieel mede mogelijk maken waren allemaal samen in één ruimte. Iedereen had respect en waardering voor de ander en dankbaarheid naar God toe. We kwamen tot de conclusie dat we in deze keten allemaal een onderdeel zijn van het grote geheel. Iedereen heeft een rol in het proces en allemaal zijn we afhankelijk van God. Daarnaast ontdekten we een aspect wat ons verbindt én wat onmisbaar is bij elke stap in het proces: gebed.”

Wat er in Armenië in één ruimte gebeurde was een afspiegeling van wat er wereldwijd gebeurt. Alle betrokkenen bij Bible League vormen samen een prachtig proces. Dat gaat in afhankelijkheid van, en geleid door God. Verhalen uit bijvoorbeeld Zambia zijn voorbeelden van hoe de projecten werken, maar geven ook een beeld van hoe lokale partners zich inzetten om mensen toegang tot de Bijbel te geven. We zijn dankbaar voor de betrokkenheid van zoveel mensen die het werk steunen door gebed en met giften. Ik hoop dat je diezelfde dankbaarheid om betrokken te zijn voelt bij het lezen van de verhalen.

Iedereen heeft een andere rol, maar we mogen allemaal bijdragen aan dat ene prachtige toekomstperspectief, wat beschreven staat in Openbaring 7:9-10. ‘Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. En zij riepen met luide stem: De zaligheid is van onze God, Die op de troon zit, en van het Lam!

De Bijbel staat centraal binnen Bible League, maar zoals uit deze tekst blijkt, gaat het om mensen. Het zijn mensen die voor de troon van God verschijnen. Daarom verspreiden we het Woord van God; om hen te bereiken met het Evangelie en ze toe te rusten om met én voor God te leven.

Rick van Heusden