Leestijd: 3 minuten

Stiljan groeide op in een traditioneel islamitisch gezin in Albanië en wist weinig over het christelijk geloof. “Ik wist niet wie de ware God was. Om eerlijk te zijn was ik erg bevooroordeeld tegen de mensen die naar mijn dorp kwamen om over Jezus te praten.” Hij vond de boodschap dat Jezus de Zoon van God was, godslastering. “Ik vervloekte ze en wilde ze uit het dorp verdrijven. Ik vertelde mijn vrienden dat ze onze moslimreligie wilden vernietigen.”

De weg naar verlossing

Op een dag, toen een christelijke zendeling de weg naar verlossing uitlegde, besloot Stiljan uit nieuwsgierigheid te luisteren. Hij was er klaar voor om te debatteren en deze man in verlegenheid te brengen. Maar tot Stiljans verbazing reageerde de zendeling met liefde op al zijn weerleggingen.

“Als moslims geloven we dat we door het slachten van een lam en het volgen van rituelen vergeving kunnen ontvangen. De zendeling vroeg me of zonden vergeven konden worden door het bloed van een dier. Ik wist het antwoord niet en raakte erg geïnteresseerd in het vinden van de waarheid.”

Uitnodiging christelijk kamp

Als snel nodige een vriend Stiljan uit voor een christelijk kamp. Daar woonde hij een Bijbelstudie bij en begon voor het eerst de liefde van God en Zijn offer te begrijpen. Tijdens het kamp aanvaardde Stiljan Jezus Christus als zijn Verlosser.

“Toen ik tot de moslimreligie behoorde, voelde ik niet de liefde van Allah. Ik was gewoon bang en God leek heel ver weg. Ik aanvaardde Jezus als Heer en Verlosser. Op dat moment veranderden er veel dingen voor mij, waaronder de manier waarop ik over het leven dacht en de manier waarop ik sprak. Ik begon echt Gods liefde te voelen.”

Bevooroordeeld

Tegenwoordig is Stiljan toegewijd aan het delen van het Evangelie, net als Filippus in het boek Handelingen. Maar hij wordt vaak geconfronteerd met vijandigheid van degenen in zijn, door moslims gedomineerde, gemeenschap. “Sinds ik mijn leven aan Christus heb gegeven, heb ik mijn moeilijkheden gehad zoals elke andere gelovige. Andere mensen, zelfs vrienden, zijn bevooroordeeld tegenover mij. ‘Je familie is moslim, waarom geloof je in Christus?’ vragen ze me.”

“Ik had problemen met mijn familie. In het begin konden ze niet accepteren dat ik christen was geworden. Ik weerstond hun druk door te bidden en de liefde van Christus in actie te tonen, en ik predikte het Evangelie aan hen.”

Dankbaar

Stiljans gehoorzaamheid werpt zijn vruchten af; sommige van zijn vrienden hebben hun leven aan de Heer gewijd. Prijs God! “God heeft in mijn hart een groot verlangen geplaatst om het Evangelie te delen met mensen die nog nooit van Christus hebben gehoord.” Ik wil de donateurs van de Bible League bedanken voor al het studiemateriaal en de Bijbel die ik heb ontvangen. Jullie hebben me, als soldaat van God, voorzien van de benodigde uitrusting.”

Help je mee?

Stiljan heeft door Project Filippus Jezus Christus leren kennen en is dankbaar voor het studiemateriaal en de Bijbel die hij heeft gekregen. Hij wil nu graag het Evangelie delen met mensen die nog nooit van Christus hebben gehoord. Help je mee om nog meer mensen in Albanië te bereiken met het Evangelie?

Ja, ik help mee!