Leestijd: 2 minuten

Het leven zou makkelijker zijn geweest voor Abir als hij nooit een christen was geworden. Sinds hij de islam heeft verlaten, heeft hij te maken gehad met bedreigingen, mishandeling en financiële zorgen. Maar hij vindt troost in de waarheid dat Jezus zijn lijden begrijpt.

Als moslimleider in Bangladesh kende Abir alle islamitische leerstellingen uit zijn hoofd. Hij las de Koran en leidde gebeden in de moskeeën. Maar toen een christen Abir uitdaagde om Gods Woord te bestuderen, deed hij dat. Daarna was zijn volgende stap eenvoudig. Gedoopt op Eerste Kerstdag, dacht hij dat hij het nieuws geheim zou kunnen houden, maar geruchten verspreidden zich al in zijn stad.

Toen Abir de volgende week niet naar de moskee kwam, werden zijn problemen ernstig. Stadsbewoners vernielden zijn huis en sloegen hem. Moslimleiders ondervroegen hem en dwongen hem te verhuizen. Hij ontving doodsbedreigingen.

Zijn roeping is om als voorganger te werken, maar vaak verdient hij niet genoeg geld om zijn gezin te onderhouden. “Als ik zout koop, kan ik peper niet betalen.”

Toch geeft Abir niet op. Tijdens zijn deelname aan de Gemeentestichter Training, kreeg hij handvatten om het Evangelie met anderen te delen, ondanks de beproevingen. “We hadden geen materialen of onderwijs om de nieuwe gelovigen te helpen. Nu kan ik mensen geestelijk trainen wanneer ze tot geloof komen.” Elke dag gaat hij trouw de stad in om mensen over Jezus Christus te vertellen. Al zijn lijden weerhoudt hem er niet van om het Evangelie te delen met mensen die hoop zoeken.

Abirs visie voor de toekomst helpt hem de beschuldigers te vergeven die hem wreed behandelden. Hij bidt dat ze Jezus zullen leren kennen en Gods Woord zullen begrijpen. En hij weet dat Jezus zijn inspanningen om te dienen zal zegenen. “Mijn voortdurende gebed is om hier een zichtbare kerk te zien. Ik zal er niet meer zijn, maar veel nieuwe gelovigen zullen samen aanbidden.”

Help je mee?

Abir, ooit een moslimleider in Bangladesh, onderging een opmerkelijke transformatie en kwam tot geloof, ondanks bedreigingen en geweld. Als voorganger en Gemeentestichter verspreidt hij nu het Evangelie, ondanks financiële moeilijkheden. Ondanks tegenspoed geeft hij niet op en traint hij nieuwe gelovigen. Zijn visie is om een zichtbare kerk te zien groeien, zelfs als hij er niet meer is. Help je mee om het Evangelie in Azië nog verder te verspreiden?