Leestijd: 3 minuten

Remu, geboren in een hindoegezin, is nu een Gemeentestichter en woont in een afgelegen dorp in Alirjapur in India. HIj is getrouwd en heeft vijf dochters. Ze gaan allemaal naar school, wat vooral voor meisjes in dat dorp een zeldzaamheid is. Remu heeft de sociale normen overtreden door ze naar school te sturen, wat hij toeschrijft aan de Bijbel. “Ik bestudeer de Bijbel; ik wil dat mijn dochters dat ook doen.”

Bijbelstudie van Project Filippus

In India is het aanbidden van bomen een veelvoorkomende praktijk, waarbij bepaalde bomen, zoals de pipal, als heilig worden beschouwd en door mensen worden vereerd. Remu deelt zijn persoonlijke ervaring waarbij hij ernstig ziek werd en medische hulp zocht, maar pas genezing vond nadat hij zich tot het christendom had bekeerd. Hij had te maken met een onbekende infectie en moest verre reizen maken naar stedelijke gebieden voor medische behandeling, vanwege het gebrek aan ziekenhuizen en artsen in zijn regio. Met de hulp van enkele goede Samaritanen ontmoette hij een arts. De kosten van de operatie waren hoger dan hij kon betalen. “Ik had niets. Mijn christelijke vrienden vertelden me om hun gebedsbijeenkomst bij te wonen en dat God me zou helpen.”

Het keerpunt kwam in 2009 toen Remu Jezus Christus leerde kennen, mede door de invloed van zijn moeder, die zelf door Jezus Christus was genezen. Aanvankelijk was Remu sceptisch en verzette zich tegen het geloof.

Toen Remu de gebedsbijeenkomst bezocht, kwam hij in aanraking met de Bijbelstudie van Project Filippus en kwam hij tot geloof. Hij ontmoette een voorganger en leerde hem om een gemeente op te richten. Hij bouwde een eenvoudig huis waar ongeveer 40 tot 50 mensen konden samenkomen. Later breidde hij zijn werk uit naar drie verschillende locaties.

Vervolging

Tijdens één van deze bijeenkomsten, terwijl Remu afwezig was, vielen de politie en andere dorpsbewoners binnen en beschuldigden hem van gedwongen bekeringen en het vasthouden van mensen tegen hun wil door verleiding en overreding. Ze gebruikten fysiek geweld en beledigende taal tegen de aanwezigen. Remu kreeg een telefoontje van een van de aanvallers die hem beschuldigde van bekering en het dwingen van mensen om hun religie te veranderen. Remu benadrukte echter dat hij niemand bekeerde, maar alleen bad voor de zieken. De zaak loopt nog steeds en Remu wordt herhaaldelijk bedreigd om te stoppen met zijn bijeenkomsten. Desondanks blijven de gelovigen naar zijn bijeenkomsten komen, terwijl Remu standvastig blijft in zijn overtuigingen en doorgaat met het organiseren van bijeenkomsten.

Remu wordt geïnspireerd en aangemoedigd door de volgende Bijbeltekst uit Matteüs 24:35: De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan.

Help je mee?

Remu, geboren in een hindoegezin in India, is nu een Gemeentestichter die ondanks sociale normen zijn vijf dochters naar school stuurt vanwege zijn geloof in de Bijbel. Nadat hij ziek werd en genezing vond nadat hij tot geloof gekomen is, begon hij gemeenten te stichten en Bijbelstudies te organiseren op verschillende locaties. Ondanks aanhoudende bedreigingen en vervolging blijft Remu standvastig in zijn overtuigingen en blijft hij bijeenkomsten houden, geïnspireerd door zijn geloof. Help je mee om het Evangelie in India nog verder te verspreiden?