Leestijd: 2 minuten

Als kind nam Ariel al deel aan kerkelijke activiteiten met zijn familie in Chili. “De Bijbel heeft me van jongs af aan beïnvloed. Het lezen van de verhalen en avonturen was een geweldige zegen voor mij en bepaalt nog steeds mijn leven tot op de dag van vandaag.”

Het delen van het Evangelie

Vanwege zijn hart voor het delen van Gods Woord werd Ariel betrokken bij het pastorale werk van zijn plaatselijke kerk. Hij deelt het Evangelie door middel van een wekelijkse Bijbelstudie van Project Filippus.

Elke woensdag komen ongeveer 20 mensen samen rond de Schrift. “Het openen van de Bijbel in gebed tot God en het zoeken van de leiding van de Heilige Geest in onze gemeenschap is een grote zegen. Vanwege de pandemie houden we al twee jaar virtuele Bijbelstudies, die zeer nuttig zijn gebleken voor de deelnemers.”

Hoop en doel

Ariel ziet de behoefte aan Gods Woord in zijn gemeenschap. “Christus brengt hoop en een doel in het leven. Ik praat graag met mensen en vertel hun dat de beste beslissing die ze kunnen nemen in hun leven is om zich aan Christus over te geven.”

Ariel is dankbaar voor de donateurs van Bible League die helpen om in de behoeften in Chili te voorzien. “Bedankt dat u denkt aan degenen die het Woord van God nodig hebben. Bedankt voor uw vrijgevigheid. U stelt mensen in nood in staat om de Bijbel te verkrijgen in een begrijpelijke versie voor niet-gelovigen.”

Het studiemateriaal helpen Ariel en zijn kerk om nieuwe leiders op te leiden en kinderen en jongeren te bereiken. “Ik dank God dat Hij ons heeft toegestaan om hulpmiddelen te leveren om de kerken te mobiliseren voor de evangelisatie en discipelschap van jongens en meisjes.”

Help je mee?

Met zijn toewijding aan het verspreiden van het Evangelie en het gebruik van het Bijbelstudiemateriaal, blijft Ariel een positieve impact hebben op zijn gemeenschap in Chili. Zijn vastberadenheid om Gods Woord te delen en anderen te inspireren heeft geleid tot groei in de kerk en het bereiken van zowel jongeren als volwassenen. Help jij mee om het Evangelie in Latijns-Amerika nog verder te verspreiden?

Ja, ik help mee!