Leestijd: 3 minuten

Terra, een 50-jarige moeder, is de eerste die christen wordt in haar familie. Ze dient nu als secretaris in hun plaatselijke kerk in een afgelegen gebied van Bintulu, Maleisië. Ze dient de Heer in evangeliserende Bijbelstudies.

Afgoderij

Haar voorouders waren betrokken bij afgoderij; haar grootvader werd beschouwd als de leider van hekserij in hun gemeenschap. In die tijd wist niemand iets over Jezus in haar gemeenschap. Iedereen beoefende het animisme-geloof.

Eens zag ze haar grootvader een ritueel uitvoeren dat ervoor zorgde dat de Zuid-Chinese Zee hun gemeenschap niet overstroomde. Ze was verbaasd en begon te geloven in de kracht van zijn magie. Ze begon hem vragen te stellen over zijn rituelen en raakte gefascineerd. Op slechts 10-jarige leeftijd zag ze haar grootvader talloze ongelooflijke hekserij- en zwarte magierituelen uitvoeren.

Bijbelstudie

Terra leerde over Jezus Christus op de campus via een christelijk jeugdprogramma. Aanvankelijk vond ze het moeilijk om in Jezus te geloven en haar geloof af te zweren, omdat ze was opgegroeid met het zien van de kracht van de zwarte magie van haar grootvader. Ze was gefascineerd door de mysterieuze rituelen en zwarte magie die haar grootvader uitvoerde. Hij leek dingen te kunnen doen die haar begrip te boven gingen. Maar door continu deel te nemen aan Bijbelstudie op haar school, realiseerde ze zich eindelijk dat hekserij en zwarte magie bedrog zijn van de duisternis.

Jezus Christus

Terra kwam tot geloof. Ze was zo enthousiast over haar geloof dat ze het wilde delen met haar familieleden omdat ze ook gered wilde worden. “Ik wil dat mijn familie heeft wat ik heb, namelijk de liefde van Jezus. Ik wilde de Bijbel delen, maar ik weet niet hoe.” Dus deelde ze haar persoonlijke ervaring met hen. Sommige van haar familieleden zagen toen de liefde van Jezus, omdat ze de veranderingen in Terra’s leven zagen.

De kracht van het geloof

Terra gaf vervolgens alle items die voor hekserij werden gebruikt en het vee dat voor offers werd gebruikt, over aan de christelijke leiders. Al het vee stierf en de items verloren alle kracht. Terra’s grootvader was woedend. Toen al haar familieleden zagen wat er gebeurde, geloofden ze in Jezus.

Na een bezoek van enkele leiders uit haar kerk is Terra’s gemeenschap nu het middelpunt geworden voor Project Filippus Bijbelstudies.

Toen Terra deelnam aan de Bijbelstudies, leerde ze hoe ze moest evangeliseren. “Ik kan nu het Woord van God delen met mijn dierbaren omdat het programma me heeft getraind hoe ik dit kan doen. Bible League heeft me voorzien van eenvoudig te volgen lesmateriaal; bovenal hebben ze Bijbels verstrekt in onze lokale taal, wat veel gemakkelijker is voor ons om te begrijpen.”

Help je mee?

Terra’s leven werd eerst omringd door hekserij, totdat ze in aanraking kwam met het Evangelie. Ze leerde Jezus Christus kennen en kwam tot geloof. Haar familieleden zag dat ze veranderd was en zo werd ze een getuigenis voor hen en ook zij kwamen tot geloof. Nu wil ze het Evangelie delen met de mensen die Jezus nog niet kennen. Help je mee om dit mogelijk te maken?