Leestijd: 3 minuten

Patience Kasweka, directeur van Bible League Zambia leeft met zijn vrouw, twee kinderen en drie weeskinderen in Lusaka. Als kind had hij een negatief beeld van christenen en het geloof. Maar wanneer hij na een lange tijd weer eens in de kerk komt gebeurt er iets bijzonders. Hij hoort Gods stem die hem een belangrijke opdracht geeft.

Hoe ben je opgegroeid en hoe ben je tot geloof gekomen?

“Ik groeide op in het noordwesten van Zambia. Mijn vader was een Methodistische predikant en we waren erg arm. Daarom woonde ik bij mijn oom. Hij sloeg mij en zijn kinderen als we niet naar de kerk gingen. Daardoor was mijn beeld van het christelijk geloof erg negatief. Dominee worden wilde ik zeker niet. Een lange tijd kwam ik niet meer in de kerk, maar toen ik 20 was bezocht ik weer een dienst. Daar ervoer ik Gods directe aanwezigheid. Ik hoorde Zijn stem met de opdracht Hem te dienen en voorganger te worden.”

Wat veranderde er in je geloof?

“Ik liet me niet langer tegenhouden door negatieve ervaringen. Ik wist dat Jezus me had toevertrouwd om het Evangelie te delen. Ik begon met evangeliseren op scholen en een paar jaar later ging ik ook de dorpen in met evangelisatiepartner Every Home for Christ (EHC). Door EHC leerde ik de Bijbelstudiegroep kennen van Bible League.”

Wat zijn de aandachtspunten in je werk als leiding van Bible League Zambia?

“Ik organiseer en leid trainingen voor Project Filippus Bijbelstudiegroepen, alfabetiseringscursussen en gemeentestichters in heel Zambia en begeleid en houd hun groei in de gaten. Daarnaast presenteer ik ons werk aan kerkgemeenschappen en individuele kerken. We vertellen wat ze van ons kunnen verwachten, maar ook wat wij van hen verwachten. Ik ben nu nog enthousiaster over de oproep om Jezus te volgen en te leven met Gods woord.”

Waarom is het werk van Bible League in Zambia belangrijk?

“In ons land zijn Bijbels schaars. Volgens schattingen heeft slechts 35% van de christenen in Zambia een Bijbel. Een cultuur van een sterke afhankelijkheid van de leider heeft bijgedragen aan dit tekort. De dominee werkt vaak als een ‘one-manshow’. Hij is prediker, pastor, evangelist en profeet in één. In sommige gemeenten is vermenging van religies ook een probleem. Via Bijbelstudiegroepen leren we deelnemers dat je niet én Jezus en andere goden of geesten kunt dienen. Nog een hindernis is de hoge prijs van een Bijbel in verhouding met de zeer lage inkomens van de meeste Zambianen.”

“Ik hoorde Zijn stem met de opdracht Hem te dienen en voorganger te worden.”

Welke Bijbelteksten gebruik je om Zambiaanse christenen aan te moedigen Gods woord te bestuderen?

“Welzalig de man … die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt.” (Psalm 1:2) en “Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat.” (Jozua 1:8)

Met welke partners werk je samen in Zambia?

“Prioriteit hebben kerken die de zendingsmissie en het gezamenlijk lezen van Gods Woord belangrijk vinden. Maar we werken ook met organisaties zoals World Vision, EHC, Prison Fellowship of Living Water International (LWI). Die laatste bijvoorbeeld, bouwt en herstelt waterputten. Maar ze praten ook met hun projectpartners over het doorgeven van het ‘levende water’ en bevelen ons Project Filippus Bijbelstudiemateriaal aan. Dan begint ons werk.”

Waar zie je een nieuw begin in je land?

“Ik ben blij dat we bij veel jonge mensen een groeiende geestelijke honger zien. In het verleden dachten de meeste Zambianen dat in een kerk zitten het christelijke geloof is. Maar nu zijn jonge mensen hongerig naar Gods Woord, willen leven met Jezus en ambassadeurs voor Hem zijn. Bid alstublieft dat ze door niets en niemand worden tegenhouden om de schatten van de Bijbel te ontdekken en voortdurend met Hem te leven!

Help je mee?

Patience komt in de kerk en hoort Gods stem. God geeft hem de opdracht om Hem te dienen en voorganger te worden. Iets wat hij zelf nooit bedacht had. Nu is hij dominee en verspreid hij het Evangelie. De honger naar Gods Woord is groot onder de Zambianen, alleen nog niet iedereen heeft een Bijbel. Help je mee om nog meer Bijbels in Zambia te verspreiden? Voor €6 geef je iemand al een Bijbel en Bijbelstudiemateriaal.

Ja, ik help mee!