Leestijd: 4 minuten

“Als je zo blijft leven, zul je spoedig sterven en rekenschap moeten afleggen voor je leven.” Deze woorden troffen Dominik bijna 20 jaar geleden. Ze zorgden voor een omslag in zijn leven. Samen met Barbra, die ook op een bijzondere manier tot geloof kwam, verspreidt hij nu het Evangelie in Zambia.

Een doelloos leven en alcohol

Dominik was 22 jaar en leefde doelloos. Hij dronk veel alcohol en was altijd op zoek naar plezier en afleiding. “De dominee die me destijds op straat confronteerde met de dood, was voor mij de weg naar het leven. Hij nodigde me uit om een kerkdienst te bezoeken. Daar wees de Heilige Geest mij op mijn schuld. Ik was geschokt en huilde onophoudelijk. Na de kerkdienst hielp de voorganger mij om mijn zonden te belijden en een nieuw leven met Jezus te beginnen.”

“Gemeentestichters Dominik en Barbra gaan ver om Gods Woord te verspreiden”

Bidden voor een fiets

Enkele jaren later trouwt Dominik met Petronell, ze krijgen zes kinderen. We bezoeken hen aan de rand van Chibombo. Drie jaar geleden startte Dominik een opleiding tot Bijbelstudieleider en begon hij zijn eerste Bijbelstudiegroep. Tegelijkertijd hield hij evangelisatiecampagnes in de omliggende dorpen. In een dorp 19 kilometer verderop waren veel mensen geïnteresseerd in zijn boodschap. Het leek Dominik daarom goed ook daar een Bijbelstudiegroep te beginnen. Zijn dominee adviseerde hem opgeleid te worden als gemeentestichter bij Bible League zodat hij een kerk kon beginnen in dat dorp.

“Op dit moment bezoeken 50 volwassenen de nog jonge gemeente en we bieden drie verschillende Bijbelstudiegroepen aan.” Tot drie keer per week liep Dominik 38 kilometer om het dorp te bereiken. Soms leende hij een fiets van een vriend van de kerk. Zijn eigen inkomen is te laag om zelf een fiets te kopen. Maar onlangs werd zijn gebed verhoord en kreeg hij een stevige fiets. Dat motiveerde hem om het Evangelie nog verder te verspreiden: een paar dagen later al begon hij een Bijbelstudiegroep in een tweede dorp. Met zijn nieuwe fiets is de volgende gemeentestichting voor Dominik al in zicht.

Uitgezonden

We gaan onderweg naar Barbra, die samen met Dominik en 24 andere christenen de Gemeentestichter Training heeft gevolgd. Begin 2020 wordt Barbra uitgezonden door haar eigen kerk, naar het dorp Mukalashi om daar een nieuwe gemeente te beginnen. Barbra vertelt ons over haar gezin. Naast haar eigen zeven kinderen zorgt ze ook voor de vier kinderen van haar overleden zus. “Mijn man Laxon is doof. In onze familie communiceren we in Lenji, een Bantoe taal, en door gebarentaal.” Het grote gezin teelt mais, tomaten, zonnebloemen en zoete aardappelen. Het grootste deel van de oogst wordt gebruikt voor zichzelf en de rest verkopen ze op de markt op straat.

“Drie keer per week liep Dominik 38 kilometer om het Evangelie te delen.”

Medicijnman

Barbra vertelt dat ze op een bijzondere manier tot geloof is gekomen. “Wegens een ernstige ziekte van mijn oudste dochter ging ik naar de medicijnman. Dat was duur en had geen effect. Daarna wendde ik me uit nood tot een dominee in het naburige dorp. Hij vertelde me over Jezus en nodigde mij uit om me tot Jezus te richten in gebed.” Na een paar dagen werd haar dochter weer gezond en Barbra kwam tot geloof.

Het is goed aan haar te merken hoeveel ze van Jezus en het Woord van God houdt. Als we haar vragen hoe en wanneer ze tijd neemt voor Gods Woord, vertelt ze ons over haar stille tijd: ‘s nachts tussen 01.00 en 1.45 uur. Wanneer iedereen in de hut slaapt, leest ze de Bijbel met haar zaklamp en bidt voor de zorgen in de gemeenschap. Barbra vraagt ons om ook te bidden. Voor haar taak als leider en voor de meer dan 3.500 inwoners van haar dorp, dat ze redding vinden bij Jezus. Voor ons bezoek hadden slechts 6 van de 100 kerkgangers in haar gemeente een eigen Bijbel. Bij de slotdienst kon Barbra de 54 deelnemers van de Bijbelstudiegroepen hun eerste eigen Bijbel geven. Samen met deze broeders en zusters vieren we de overhandiging van de Bijbel met liederen en Afrikaanse dans.

Help je mee?

De levens van Dominik en Babra zijn drastisch verandert toen zij Jezus leerden kennen. Door middel van de gemeentestichter training werden zij opgeleid tot gemeentestichters. Beiden verspreiden ze nu het Evangelie en bieden ze verschillende Bijbelstudiegroepen aan. Dit was niet gebeurd door het Evangelie verspreiding in Zambia. Help je mee om het Evangelie in Zambia nog verder te verspreiden?

Ja, ik help mee!