Leestijd: 2 minuten

Verwachtingsvol kijkt de klas vol kinderen naar het bord. “Wie van jullie heeft er thuis een Bijbel?”, vraagt Marijke (event medewerker van Bible League). Enthousiast steken alle kinderen hun vinger op. “Wij hebben een Bijbel thuis!”, klinkt het. “Wij wel drie” en “Mijn vader heeft wel tien Bijbels!” Op de vraag wie er een eigen Bijbel heeft steken ook bijna alle kinderen hun vinger op. Vandaag geeft Marijke op een basisschool uitleg over het werk van Bible League en vertel over de actie waar deze school aan meedoet: Struggle4Bibles.

Geen Bijbel thuis

Wanneer de kinderen zijn uitgepraat vraagt ze of ze ook landen kennen waar mensen geen Bijbel hebben. De sfeer wordt serieuzer en de kinderen denken na. Als zij vertelt dat er kinderen zijn die thuis geen Bijbel hebben of van wie zelfs niemand in de omgeving een Bijbel heeft zijn de kinderen stil. Ze legt uit dat het soms niet mag, of dat families het niet kunnen betalen. Er zijn ook kinderen die nooit over Jezus Christus hebben gehoord, over Zijn kruisiging en opstanding of de verhalen van Noach of David en Goliath.

Geld inzamelen voor kinderbijbels

De stilte slaat om in enthousiasme als blijkt dat de kinderen hier iets aan kunnen doen. Zij kunnen kinderen aan een eigen kinderbijbel helpen. De Struggle4Bibles is namelijk een evenement voor basisschoolkinderen, waarbij zij zich laten sponsoren om zo geld in te zamelen voor kinderbijbels. Na haar bezoek hebben de kinderen twee weken de tijd om sponsors te zoeken. Als ze terugkomt naar de school sluiten ze de actie af met een ‘stormbaandag’. Als tegenprestatie mogen de kinderen namelijk een stormbaan trotseren. Deze staat symbool voor de hindernissen die overwonnen worden om kinderen in een ander land van een eigen kinderbijbel te voorzien.

Stormbaandag

De kinderen gaan met veel plezier over de stormbaan. De dag wordt feestelijk afgesloten met het bekendmaken van hoeveel kinderen straks blij gemaakt worden met een eigen Bijbel. Naast dat het een leuke activiteit is leren de kinderen om zich in te zetten voor een ander. Om een leeftijdsgenoot in een ander land toegang tot de Bijbel te geven; omzien naar elkaar en het Woord van God verspreiden.

Ook meedoen met jouw school?

Jouw school kan ook meedoen met deze actie. Neem contact op met Marijke en wie weet staat zij binnenkort uitleg te geven op jouw school. Help je mee om nog meer kinderen te zegenen met een kinderbijbel?

JA, ONZE SCHOOL DOET OOK MEE!