Leestijd: 3 minuten

Paula María Sulbarán is een 11-jarig Venezolaans meisje dat in de wijk Pueblo Nuevo in Mérida-Venezuela woont, samen met haar moeder, tantes, neven en grootouders. Zij zit momenteel op de middelbare school.

Sociale problemen

Op jonge leeftijd is ze zich al bewust van de sociale problemen die haar land doormaakt. “Mijn tante Adriana is het land uit, ze is gaan werken om geld naar haar familie te kunnen sturen. Ik mis haar heel erg en soms praat ik met haar via WhatsApp.”

Met de komst van de pandemie veranderde er het één en ander voor Paula. Zo zag ze haar schoolvrienden niet meer, maar het belangrijkste wat er gebeurde was God ontmoeten en dat veranderde haar leven.

Onbeleefd en ongehoorzaam

“Vroeger was ik erg onbeleefd en ongehoorzaam, maar tijdens de Bijbelstudie van Project Filippus was er een stuk in de Bijbel wat mijn aandacht trok. Namelijk handelingen 8:32-40 wat gaat over Filippus en de Ethiopiër. Ook tijdens de lessen leerde ze dat ze zich aan God moest wijden.” Paula nodigt nu ook haar vrienden uit om deel te nemen aan de Bijbelstudie en God te leren kennen.

Grote veranderingen

De verandering in dit kleine meisje is zo groot geweest, dat haar levensgewoonten en haar vertrouwen in Jezus Christus ook zijn gegroeid. “Nu ben ik gehoorzamer, ordelijker en ga ik graag naar de kerk. Daar schrijf ik de verzen op in een notitieboekje en lees ze thuis. Ik praat veel met mijn moeder over Jezus Christus. Dit heb ik nog niet eerder gedaan. Als ik een probleem heb, vraag ik Jezus Christus om hulp. Onlangs had mijn nicht problemen aan haar oor, dus ik bad, en Hij heeft haar genezen omdat Hij alles kan doen. Niets is onmogelijk voor Hem.”

God dienen

Naast de transformatie in haar leven, begint er ook een sterk verlangen in Paula te ontstaan om God te dienen. “Ik wil mensen helpen zoals mijn voorganger dat doet. Hij brengt voedsel naar mensen die het nodig hebben en vertelt hen over God. Ik zou graag pastor willen zijn en het woord prediken, zodat anderen hun manier van leven veranderen. Ik ken bijvoorbeeld twee jonge vrouwen die prostituee zijn, maar ze willen Jezus Christus niet leren kennen.”

Actief in de kerk

In afwachting van het moment waarop ze kan dienen zoals haar voorganger doet, is Paula actief betrokken bij de verschillende activiteiten die door haar kerk worden georganiseerd. “Ik maak deel uit van een Bijbelstudiegroep waar we zingen en de Bijbel bespreken. We bidden altijd voor alle mensen, zoals ook voor mijn vader die niet bij ons woont. Ik hoop dat hij ook Jezus Christus zal leren kennen. Daarnaast zou ik echt willen dat meer kinderen een eigen Bijbel krijgen.”

“Ik wil de Bible League bedanken voor het materiaal dat ze naar ons land sturen, door hen doet God grote dingen omdat zijn woord krachtig is.”

Eén van Paula’s grootste verlangens is dat haar hele familie Jezus Christus zal leren kennen en daarom vraagt ze om gebed voor haar vader en moeder en alle andere familieleden.

Help je mee?

Paula leert door Project Filippus Jezus Christus kennen. Ze verandert van een onbeleefd en ongehoorzaam meisje naar iemand die graag het Evangelie wil gaan delen met anderen om haar heen en nu actief is binnen de kerk om weer andere kinderen te vertellen over Jezus Christus. Ze hoopt dat nog meer kinderen een eigen Bijbel gaan ontvangen. Help jij mee om nog meer mensen te bereiken in Latijns-Amerika met het Evangelie?

Ja, ik help mee!