Leestijd: 4 minuten

‘Ga je mee naar een Project Filippus Bijbelstudie?’ Het is een korte vraag die wereldwijd voor enorm veel impact zorgt. Ook de 17-jarige Emelia uit Ghana krijgt op een dag deze uitnodiging van een vriend. Hoewel ze al een tijd niks van God wil weten, besluit ze te gaan. En zodra de Bijbel open gaat, gebeurt er iets bijzonders…

Emelia groeit samen met haar twee zussen en broer op in een christelijk gezin. Ze bidt soms en samen lezen ze uit de Bijbel. Maar dat verandert als Emelia 13 is en haar moeder overlijdt. Emelia begrijpt niet hoe God dit kan laten gebeuren. Haar verwarring, verdriet en woede zorgen ervoor dat ze niets meer met God te maken wil hebben. Emelia: “Toen mijn moeder stierf, stierf ook mijn geloof. Wanneer ik mee moest naar de kerk, sloot ik me helemaal af zodat ik het niet volgde.”

Tegenslag

Na het overlijden van haar moeder wordt het leven van Emelia en haar zussen en broer erg moeilijk. Hoewel haar vader werk heeft, weigert hij financieel voor het gezin te zorgen. Emelia’s oudste zus moet vanaf dan die taak op zich nemen. Dingen als naar school gaan, onderdak hebben en kleding en voedsel kopen worden een enorme uitdaging voor de zussen en broer.

“Het was alsof God direct tot mij sprak!”

God sprak

Dan vraagt een vriend op een dag aan Emelia of ze een eigen Bijbel wil hebben. Uit beleefdheid antwoordt ze ja, maar ze is niet van plan om er echt in te gaan lezen. De volgende dag vraagt haar vriend of ze mee gaat naar een Project Filippus Bijbelstudie. Wanneer ook de voorganger van de kerk uit haar dorp vraagt of ze komt, besluit ze een keer te gaan. En daar, tijdens haar eerste bezoek gebeurt er iets bijzonders. De Bijbel gaat open en iemand leest uit Jozua 24:14-18. Emelia: “Het was alsof God direct tot mij sprak. Ik werd bang en begon helemaal te trillen. Zo hevig dat iedereen het zag en de voorganger stopte. Hij vroeg of het wel ging en wat er aan de hand was. Ik vertelde dat ik zo trilde omdat deze tekst over mij ging. Ik moest vergeving vragen voor mijn zonden en voor mijn keuze dat ik niks meer met God te maken wilde hebben. De voorganger hielp me om mijn zonden te belijden en vergeving te vragen.”


Nu dan, vrees de HEERE, dien Hem in oprechtheid en trouw, doe de goden weg die uw vaderen gediend hebben aan de overzijde van de rivier en in Egypte, en dien de HEERE. Maar als het in uw ogen kwalijk is de HEERE te dienen, kies voor u heden wie u zult dienen: óf de goden die uw vaderen, die aan de overzijde van de rivier woonden, gediend hebben, óf de goden van de Amorieten, van wie u het land bewoont. Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE dienen!

Toen antwoordde het volk en zei: Er is geen sprake van dat wij de HEERE zouden verlaten om andere goden te dienen. Want de HEERE is onze God. Hij is het Die ons en onze vaderen uit het land Egypte, uit het slavenhuis, heeft uitgeleid en Die deze grote tekenen voor onze ogen gedaan heeft en ons bewaard heeft op heel de weg die wij gegaan zijn, en voor alle volken door het midden waarvan wij getrokken zijn. De HEERE heeft al die volken van voor onze ogen verdreven, zelfs de Amorieten, de inwoners van het land. Wíj zullen eveneens de HEERE dienen, want Hij is onze God. – Jozua 24:14-18


Vergeving

“Ik heb er spijt van dat ik God de schuld van alles gaf en niks van Hem wilde weten. Nu wil ik de Heere alleen nog maar dienen en heb ik mijn leven aan Hem toegewijd!” Zelf heeft Emelia haar vader vergeven voor het gebrek aan zorg voor zijn kinderen, ondanks dat ze zich had voorgenomen dat nooit te doen. “Ik wil mijn leven leiden volgens Gods wil en Hem in alles volgen. Ik ben zo dankbaar dat ik de kans gekregen heb om de Bijbel te lezen, omdat Hij door Zijn Woord tot mij sprak.”

Help je mee?

Toen de moeder van Emelia stierf, stierf ook haar geloof. Voorheen ging ze naar de kerk en lazen ze als gezin in de Bijbel, maar na het overlijden sloot ze zich af. Totdat een vriend die ene vraag stelde: ‘Ga je mee naar een Project Filippus Bijbelstudie?’ Ze besluit uiteindelijk te gaan en wordt geraakt door een Bijbeltekst. Het was alsof God direct tot haar sprak. Help je mee om nog meer mensen, zoals Emelia, in Afrika te bereiken met het Evangelie in zodat mensen die misschien even de weg kwijt raken door een heftige situatie toch God weer terug kunnen vinden?

Ja, ik help mee!