Leestijd: 2 minuten

We kunnen meerdere verhalen schrijven over het kinderwerk. In al die verhalen lezen we de geweldige verandering in het leven van kinderen wanneer ze toegang krijgen tot de Bijbel. Veel verhalen beschrijven trieste omstandigheden waarin kinderen leven.

Projecten bereiken kinderen

Het doet soms pijn om te lezen wat ze mee moeten maken. Maar wat is het dan hoopgevend om te lezen en te weten dat er projecten zijn om juist deze kinderen te bereiken. Dat ook zij bereikt worden met Gods Woord en Zijn liefde. En dat ze mogen leren dat Jezus van hen houdt en zelfs zegt: laat de kinderen tot Mij komen.

“De honger naar Gods Woord was zichtbaar bij deze kinderen.”

Het levensveranderende Woord van God

We zijn dankbaar voor alle kinderen die we al hebben mogen bereiken, maar weten dat er nog velen zijn die het levensveranderende Woord van God nog niet hebben ontvangen. Dit hebben wij onlangs zelf gezien tijdens een reis naar Tanzania. Speciaal voor jongeren was er een bijeenkomst met sport en Bijbelstudie. En terwijl de jongeren volledig geconcentreerd de Bijbelstudie volgden, verzamelde een groeiende groep kinderen zich om hen heen. Zonder boekjes zaten ze ademloos te luisteren. De honger naar Gods Woord was zichtbaar aanwezig bij deze kinderen. Onze partner in Tanzania vertelde dat ze snel hopen te beginnen met Project Filippus voor kinderen. Maar daar is materiaal voor nodig.


En ze brachten kinderen bij Hem, opdat Hij hen zou aanraken, maar de discipelen bestraften degenen die hen bij Hem brachten. Maar toen Jezus dat zag, nam Hij het hun zeer kwalijk en zei tegen hen: Laat de kinderen bij Mij komen en verhinder hen niet, want voor zodanigen is het Koninkrijk van God. Voorwaar, Ik zeg u: wie het Koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal het beslist niet binnengaan. En Hij omarmde hen, legde de handen op hen en zegende hen. – Markus 10:13-16


Help je mee?

Wil je ook deze kinderen de kans geven Gods Woord te leren lezen en begrijpen? Via Project Filippus leren ze dat op een manier die past bij hun leeftijd. En het mooie is dat we via de kinderen vaak het hele gezin, de hele familie en soms zelfs de hele gemeenschap bereiken. Help je mee om het Evangelie in Tanzania nog verder te verspreiden?

Ja, ik help mee!