Leestijd: 4 minuten

Tesfa groeit op in het noorden van Ethiopië. Daar ziet hij van dichtbij welke moeilijkheden christenen ondervinden. “Gelovigen werden buitengesloten. Door dorpsgenoten, maar zelfs ook door eigen familieleden en ouders. Om die reden was niemand geïnteresseerd in het Evangelie. We zagen namelijk alleen maar nadelen.” Tesfa had toen nooit kunnen bedenken dat hij zich tien jaar later zelf zou inzetten om Gods Woord te verspreiden in zijn land…

Tesfa Yohannes is 29 jaar oud en werkt als coördinator op de universiteit van Adigrat, een stad in het noorden van Tigray. Hij zet zich in voor de verspreiding van Gods Woord onder studenten in deze regio waar een heftige oorlog woedt.

“Toen ik zelf jong was zag ik om mij heen vooral dat christenen vervolgd werden. Ze konden moeilijk werk vinden, werden niet uitgenodigd voor allerlei sociale bijeenkomsten en wanneer ze overleden kregen ze geen grond om begraven te worden.

Daarnaast was er weinig kennis over God. Christenen konden geen Bijbel of Bijbelstudiemateriaal aanschaffen en er was niemand in de omgeving die onderwijs kon geven.” Toch zette juist deze dingen Tesfa en zijn broer aan het denken: “Waarom zouden die mensen, ondanks alle weerstand, toch Jezus Christus willen volgen?”

God staat mij bij

“Mijn broer Muse kreeg op een gegeven moment een audiobijbel en begon die te beluisteren. Hij kwam tot geloof en ik zag hoe hij veranderde in een liefdevol persoon. Het maakte mij nieuwsgierig en ik besloot ook naar de audiobijbel te luisteren.” Als eerste luistert Tesfa naar het boek Handelingen. Hij beseft dat het gaat over mannen en vrouwen die tot geloof komen en God gaan dienen, ondanks alle weerstand die ze ervaren. “Ik ontdekte dat God Zijn liefde heeft laten zien door Jezus Christus. En dat Hij mensen die in Hem geloven bijstaat. Het raakte me diep en ik bleef luisteren. Ik kwam zelf ook tot geloof en ging samen met mijn broer naar een kerk.”

“Als nieuwe gelovige wilde ik graag meer leren over God, maar wist niet hoe. Ik had geen eigen Bijbel en Bijbelstudiemateriaal. Gelukkig kon ik aansluiten bij Project Filippus, daar leerde ik meer en kreeg ik zelfs een eigen Bijbel! Nu bestudeer ik het Woord van God dagelijks en wil het toepassen op ieder onderdeel van mijn leven. Ook wil ik het Evangelie heel graag met anderen delen.”

Standhouden

Tesfa heeft het verlangen om studenten te bereiken en bekend te maken met Gods Woord. Hij wordt opgeleid om zelf ook Project Filippus te leiden. “Het is belangrijk om nieuwe gelovigen toe te rusten, zodat ze stand houden ondanks alle weerstand. Veel studenten zijn niet in staat zelf een Bijbel of studiemateriaal aan te schaffen, dus het is geweldig dat ze dit via Bible League toch krijgen. Inmiddels hebben we meer dan 300 studenten mogen bereiken!”

Gevolgen van de oorlog

Tesfa woont en werkt in Tigray, de regio waar sinds november 2020 een oorlog woedt tussen lokale strijdkrachten en het regeringsleger. Inmiddels is de strijd verder verspreid richting andere regio’s met talloze doden en honderdduizenden vluchtelingen als gevolg. Afgelopen zomer bezocht Tesfa het kantoor van Bible League in Addis Abeba. Daar vertelde hij over de traumatische ervaringen en het lijden van de mensen in Tigray. Tesfa heeft hulp en begeleiding gekregen en is daarna weer terug naar Tigray gegaan om het Evangelie te verspreiden. De projecten liggen grotendeels stil, maar waar mogelijk worden mensen bereikt met de hoopvolle boodschap van Gods Woord. Ook op andere plekken in Ethiopië klinkt via Project Filippus het Evangelie:

“Vroeger was ik fel tegenstander van het Evangelie. Maar toen ik twintig was, genas ik op een wonderlijke manier van een ziekte en kwam ik tot geloof. In die periode werden veel mensen christen en zo ontstonden er nieuwe gemeenten. Overal zien we hetzelfde: zonder Gods Woord is er geen groei onder gelovigen. Zelf zijn mensen vaak niet in staat een Bijbel te kopen, daarom is het geweldig dat ze via Project Filippus een Bijbel en studiemateriaal krijgen.” – Dominee Adugna

“We zien in de kerken een groot verschil tussen mensen die deelnemen aan de Bijbelstudies en mensen die dat niet doen. De deelnemers groeien in hun geloof en we zien hun leven veranderen. Het is dan ook van groot belang dat we mensen toerusten in het lezen en begrijpen van Gods Woord!” Teshome leidt Project Filippus groepen in meerdere kerken.

“Om mij heen zie ik dat de nood hoog is. Mensen kunnen zelf geen Bijbel betalen en krijgen veel weerstand vanuit hun omgeving. Daarom is het juist belangrijk dat ze Gods Woord hebben en kunnen lezen: het helpt ze om stand te houden.” – Meseret is coördinator Project Filippus Omoshora.

Help je mee?

Tesfa kwam tot geloof en wilde meer leren over God, maar hij wist niet hoe. Totdat hij in contact komt met Project Filippus en hij de Bijbel leert begrijpen. Nu deelt hij uit aan andere mensen om hem heen. Help je mee aan de verder Evangelie verspreiding in Ethiopië?

Ja, ik help mee!