Leestijd: 3 minuten

Voorganger Pairat is een 40-jarige Bijbelstudieleider uit de provincie Chiang Mai in Thailand. Twee jaar geleden begon hij zijn bediening in acht omliggende dorpen, voornamelijk bevolkt door de boeddhistische gemeenschap. Het was een uitdaging, omdat de meesten van hen christelijke leerstellingen ontweken vanwege hun toewijding aan hun religieuze praktijken.

Bijbelstudie Project Filippus

Maar toen God de Bijbelstudie van Project Filippus in het gebied bracht, veranderde dat. Dr. Narong (nationale directeur van Bible League in Thailand) werkte nauw samen met voorganger Pairat en andere kerkleiders om het Bijbelstudieprogramma te integreren in seculiere activiteiten om de interesse van de gemeenschap te wekken.

Als voetbaltrainer kon voorganger Pairat het Evangelie delen via een nieuwe competitie. “Ik kon contact leggen met de jonge mensen in het gebied door ze wekelijks te trainen in sport, vooral voetbal. En na elke training leid ik ze in het bestuderen van de Bijbel met behulp van Project Filippus.”

Groei van geloof en betrokkenheid

De voetbalgemeenschap is uitgegroeid tot meer dan alleen de spelers; de ouders van de spelers hebben het programma omarmd vanwege de betrokkenheid van hun kinderen. Het Bijbelstudieprogramma ontsteekt een vuur in de harten van veel spelers; ze worden aangemoedigd om de zondagse eredienst bij te wonen. Door de Bijbelstudie groeien ze in geloof en kennis van de Heer. “We hebben geen vervolging ervaren in de gemeenschap omdat ze konden zien dat wat ik deed goed was voor de jonge mensen in het gebied.”

Van verzet naar vervulling van Gods roeping

Hoewel voorganger Pairat geboren en opgegroeid is in een christelijk gezin, was hij niet geïnteresseerd om voorganger te worden. Net als Jona slaagde zijn verzet tegen Gods roeping niet. “God leerde me om Hem in alle omstandigheden te vertrouwen en Hem gehoorzaam te zijn.” God riep hem in de bediening en gaf hem hoge doelen.

Voorganger Pairat bad dat hij in 5 jaar tijd 100 nieuwe gelovigen zou bereiken. God heeft al de helft van die visie gegeven in slechts twee jaar. “Het was een uitdaging voor mij om mensen, vooral degenen die uit de boeddhistische religie kwamen, te leren de Bijbel voor de eerste keer te lezen. Dat was totdat ik aanraking kwam met Project Filippus. Ik ben dankbaar voor deze Bijbelstudie; het heeft een zeer duidelijke richting voor het onderwijzen van Gods Woord in een korte tijd.”

Een visie van hoop en dienstbaarheid aan de gemeenschap

Naast de voetbalbediening voorziet de kerk van voorganger Pairat de gemeenschap van praktische behoeften zoals draagbare waterfilters, dekens en medische zaken zoals voorgeschreven brillen. Ze voeren het medische oogonderzoek uit door de patiënt een Bijbelgedeelte te laten lezen; dit opent niet alleen hun zicht, maar ook hun ogen om de waarheid te zien die in de Bijbel staat geschreven.

Over twee jaar hoopt voorganger Pairat dat zijn visie voor zijn gemeenschap werkelijkheid wordt, namelijk dat ze geestelijk zullen groeien en zullen deelnemen aan de bediening door te blijven lezen en studeren in de Bijbel.

“Bid alsjeblieft dat er meer jonge mensen tot Christus komen en gered worden. Bid dat jonge gelovigen niet zullen afwijken van hun geloof.”

Help je mee?

“Door de gehoorzaamheid van voorganger Pairat aan Gods roeping en de impact van de Bijbelstudie van Project Filippus, hebben velen in Thailand de liefde van Christus ervaren en groeien ze in hun geloof. Laten we blijven bidden voor meer mensen die tot Christus komen, dat jonge gelovigen standvastig blijven en dat deze gemeenschap blijft bloeien in hun toewijding aan God en Zijn Woord. Help je mee om het Evangelie in Thailand nog verder te verspreiden?

Ja, ik help mee!