Leestijd: 6 minuten

“Het is mijn verlangen om God te dienen door Zijn Woord te verspreiden. Werken voor Bible League heeft dan ook nooit als werk gevoeld. Ook wanneer ik naar de meest afgelegen gebieden moet reizen, maakt het me blij.”

Pastor Nicodemus Kitto is de directeur van Bible League Tanzania en richt zich op de regio Shinyanga. Hij is opgeleid als econoom en begon zijn carrière als econoom en ontwikkelingsplanner. Maar al snel groeide in hem het verlangen om in Gods Koninkrijk te dienen. Hij wist alleen niet hoe. Project Filippus bleek het antwoord waar hij naar zocht.

Kun je iets over jezelf vertellen?

“Ik ben in 1981 geboren. Ik ben getrouwd met Eve en God heeft ons gezegend met een zoon, genaamd Godbless. Hij is net twee jaar oud. Mijn ouders waren christen en hebben me ook zo opgevoed. Mijn vader werkte voor de overheid, maar was daarnaast ook voorganger. Thuis lazen we ’s avonds altijd uit de Bijbel en baden we samen voordat ik naar bed ging.  In 1993 kwam ik zelf tot geloof.”

Je was op dat moment 12 jaar. Kun je ons er meer over vertellen?

“Ja, ik was 11 of 12 jaar oud. Ik bleef naar de kerk gaan en las steeds meer in de Bijbel. Op school ging het goed en ik kon gaan studeren. Mijn pakket bestond uit geschiedenis, aardrijkskunde en economie. Dat leidde uiteindelijk tot een baan als econoom en ontwikkelingsplanner.”

“Al die tijd werkte God in mij. Als student was ik lid van een christelijke studentenvereniging. Daar kwam eens een gastspreker uit de Democratische Republiek Congo. Hij vertelde dat als je een roeping had, je daar gehoor aan moest geven. Ik wist dat dit voor mij gold, maar ik had geen idee hoe.”

“Later, toen ik werkte, ging ik naar een kerk waar ik werd aangesproken door de dominee. Hij zei dat ik voor de overheid werkte, maar dat hij me veel meer zag doen dan dat. Ik lachte en zei: ‘Dat zijn uw woorden.’ Pas na enige tijd voelde ik de roeping steeds sterker worden. Ik voelde dat ik mijn baan moest opzeggen en fulltime pastor moest worden.”

“In 2019 werkte ik voor de kerk van Bisschop Ngassa. Hij vertelde dat hij me nodig had om Project Filippus te coördineren en te leiden. Dat is hoe mijn samenwerking met Bible League begon.”

“Project Filippus werkt als een soort katalysator!”

Pastor Nicodemus Kitto
Met een achtergrond als ontwikkelingsplanner lijkt dat een goede match. Klopt dat?

“Nou, Bisschop Ngassa zag welke kwaliteiten ik toe kon voegen. Ik wist alleen nog niets van Bible League. Toen hij uitlegde hoe Project Filippus werkt, wist ik meteen dat dit was wat ik wilde doen. Ik wilde niets liever dan mensen bereiken met Gods Woord. En Project Filippus is het perfecte programma om dat te doen. Ik begon als vrijwilliger en mocht me inzetten voor Zijn Koninkrijk. Ik zie dat Project Filippus als een soort katalysator werkt, het helpt enorm om het Evangelie te verspreiden hier in Shinyanga.”

Heb je ook training gekregen voordat je het programma ging coördineren?

“Absoluut. Voordat ik begon ben ik getraind door Lillian, zij overziet al het werk hier in Oost-Afrika. Ze is een nederige leider, waar ik veel waardering voor heb. Na haar training was ik klaar om te beginnen.”

“We trainen mensen in de meest afgelegen gebieden om Project Filippus uit te voeren. Tot nu toe is de vraag groter dan wat we kunnen bieden. We hebben nog heel veel aanvragen die we graag zouden willen vervullen.”

Wat spreekt je het meest aan in het materiaal van Project Filippus?

“Het programma helpt om mensen van verschillende achtergronden te bereiken. De manier waarop ik een boer bereik is anders dan een zakenman. Het materiaal van Project Filippus is eenvoudig, duidelijk en goed te begrijpen. Als ik het zelf lees, neemt mijn kennis ook weer toe. Ik vind het materiaal echt geweldig!”

Wat zijn jullie plannen en verwachtingen voor de komende jaren?

“Er leven nog zoveel mensen in duisternis, dus we moeten nog veel meer mensen bereiken. Maar dat kunnen we niet alleen. We willen dan ook meer mensen trainen. In deze regio zijn 150 onbereikte dorpen, die we in de komende drie jaar willen bereiken.”

Wat zijn de grootste uitdagingen in jullie werk?

“Tanzania is gelukkig een veilig land, dus dat is geen probleem. Daarnaast hebben we toestemming en alle vergunningen die we nodig hebben, zodat we vrij zijn om ons werk te doen. De grootste uitdaging is transport. We werken veel in afgelegen gebieden die vaak moeilijk te bereiken zijn. Veel wegen zijn onverhard, dus wanneer het regent wordt het één grote modderpoel. Dan moeten we met een crossmotor en wanneer we aankomen zijn we onherkenbaar door alle modder, haha.”

Waarom werken jullie veelal in de afgelegen gebieden?

“Vergelijken met stedelijke gebieden, is het platteland erg arm. Veel mensen kunnen zelfs geen Bijbel veroorloven. En er zijn veel afgodenaanbidders in de landelijke gebieden. Dat is waarom het zo belangrijk is juist daar te werken.”

“Een andere uitdaging is het kindermateriaal. Project Filippus draait ook op scholen. We organiseren sportevenementen en spellen voor jongeren, maar we hebben nog geen specifiek materiaal voor kinderen. Gelukkig is dat inmiddels ontwikkeld, maar het is nog maar beperkt beschikbaar. Er komen nu zelfs mensen naar kantoor om te vragen om materiaal voor kinderen. Daarom ben ik blij dat het materiaal er nu komt, zodat we het zaad van Gods Woord ook in kinderen kunnen planten. En zij goede vaders en moeders kunnen worden. Als we dat niet doen zal de duivel zaadjes in hun leven planten. Dus ook hier zien we vruchtbare grond waar we in willen zaaien.”

Zijn er nog andere noden?

“We hebben veel mensen getraind om Project Filippus te leiden. Daar zien we nu de vruchten van, maar het leidt ook tot de vraag om nieuwe gemeenten te stichten. Op dit moment kunnen we dat nog niet bieden. We planten zelf geen gemeenten, maar ondersteunen de Filippussen die een kleine gemeente starten wel. Doordat Project Filippus zo goed gaat en veel vrucht draagt, is de vraag ontstaan voor de Gemeentestichter Training.”

Hoe bereiken jullie mensen in nieuwe gebieden?

“We doen promotiewerk in gebieden waar we nog niet werken. Wanneer we dat doen spreken we met leiders van kerken die in die regio aanwezig zijn of daar willen werken. Vervolgens trainen we mensen om Project Filippus te leiden en kunnen ze aan de slag. Maar het gebeurt ook dat we benaderd worden om in een bepaald gebied te komen. Dan organiseren lokale kerken zelf een bijeenkomst waar we dan naartoe gaan.”

“Mensen in afgelegen gebieden vieren nu dat ze Gods Woord kennen, mede dankzij jouw steun.”

De groei en daardoor de vraag naar de Gemeentestichter training zijn duidelijk. Is er nog iets anders dat je mensen mee wil geven?

“We zijn enorm dankbaar voor wat donateurs doen. Zij zitten in Nederland en kunnen niet zien wat hier gebeurt. Maar ik ben er getuige van, ik kan ze verzekeren dat velen hier tot geloof zijn gekomen door de Bijbelstudies. Mensen die het werk ondersteunen, geven niet zomaar geld, ze investeren in het Koninkrijk van God. Dus blijf alstublieft het werk steunen, want jouw offers dragen veelvoudig vrucht! Mensen in afgelegen gebieden vieren nu dat ze Gods Woord kennen, mede dankzij jouw steun. En de vraag naar Bijbels is nog steeds erg groot.”

Help je mee?

De honger naar Gods Woord in Tanzania is groot. Help je mee om het Evangelie in Tanzania nog verder te verspreiden? Voor €6 laat je iemand in Tanzania deelnemen aan Project Filippus en geef je een Bijbel.

Ja, ik help mee!