Leestijd: 4 minuten

Samuel (56 jaar) is een voorganger en kerkleider uit Kerala, Zuid-India. Hij is geboren in een gemiddeld christelijk gezin. Hij las vaak de Bijbel, maar dat was meer uit verplichting. Want hij leefde in zonde en voelde zich altijd erg leeg van binnen.

Vroom gezin

Het was in zijn familie gebruikelijk om dagelijks samen met het gezin, te bidden en de Bijbel te lezen. Pastor Samuel groeide op in een zeer vroom gezin. “Toen ik opgroeide, begreep ik de noodzaak van verlossing, maar ik wist niet hoe ik gered moest worden of wat ik moest doen om ‘gered’ te worden.  Ik was in de war met zoveel leringen die ik had gehoord.”

Gebed van redding

Op een dag woonde hij een Evangelie congres bij in de hoop dat God mijn twijfels zou beantwoorden. De predikant sprak over redding. Hij was erg duidelijk in zijn uitspraak. ‘Alleen als je in Jezus gelooft dat Hij voor je zonden is gestorven en de prijs voor jou heeft betaald aan het kruis, zul je gered worden.’

“Ik had het gevoel dat het woord mijn hart doorboorde. Die dag voelde ik dat ik gered moest worden. Nadat ik naar huis was gegaan, bad ik tot God om me te redden en een vrede vervulde mijn hart. Ik voelde dat al mijn lasten werden weggenomen. “

Hongerig naar het Woord

Pastor Samuel wilde heel graag de Bijbel bestuderen en predikant worden. Project Filippus hielp hem om de Bijbel te bestuderen, maar gaf hem ook een gevoel van richting in de bediening. Hij begon BLI-boeken te gebruiken in zijn kerk. Veel nieuwe gelovigen die naar de kerk kwamen, namen deel aan de Bijbelstudie. “Ze waren hongerig om Gods Woord te horen. Ik moedigde hen aan om de Bijbel te lezen en ik onderwees hen. Een aantal begonnen steeds regelmatiger te komen.”

Overstromingen

De overstromingen in 2021 in Kerala veroorzaakte grote vernietigingen en mensen kwamen om het leven. Duizenden mensen waren ontheemd en huizen waren verwoest. Veel van de Bijbels waren vernietigd.

“De overstroming was een wake-up call voor Kerala. Veel van onze gemeenteleden begonnen om Bijbels te vragen. Ze willen Gods Woord lezen. Zij geloven dat de recente overstroming de toorn van God was.”

Gods Woord

Broeder Biju kwam om een Engelse Bijbel vragen. Pastor Samuel deelde het Evangelie en hij geloofde. Hij begon regelmatig te komen. Er zijn veel mensen die Gods Woord willen horen. Ook heeft hij het Evangelie gedeeld met zijn buren, familieleden en vrienden. Hij bidt dat God hun harten zal openen.

Geloven door Bijbelstudie

De Bijbelstudies maken een verschil in mensenlevens binnen deze kleine kerk. De Bijbelstudies helpen pastor Samuel om korte Bijbelteksten uit te leggen aan nieuwe gelovigen en hen sterk te maken in de Heer. Ze hebben nieuwe leden gehad die gelovig werden door alleen de Bijbelstudie bij te wonen.

“We werken momenteel in een dorp waar de mensen erg arm zijn.  Zij ontvangen graag een Bijbel en materialen. Voor hen is het moeilijk om een Bijbel te kopen. Het werk en de bediening van de Bible League is daarom erg belangrijk. We zijn blij dat het zendingswerk zoveel mensen in ons dorp blijft zegenen.”

Intimidatie en bedreigingen

Hoewel Kerala veel kerken heeft, is er de laatste tijd een ongekende toename van aanvallen op de kerken. Veel politieke religieuze groepen en haatgroepen hebben geprobeerd kerken te intimideren en hebben voorgangers bedreigd om het evangelie verder te verspreiden onder mensen met een ander religieus geloof.

Pastor Samuel verteldt dat hij verschillende aanvallen heeft meegemaakt. “Een paar jaar geleden had een groep van zo’n 20 mensen ons omsingeld. Ze hebben ons toen fysiek aangevallen. Ze bedreigden ons om het Evangelie verder te delen met de mensen in het dorp. Het was God die ons redde.”

Aanval op kerstdag

Tijdens de kerstperiode kunnen ze zonder angst om aangevallen te worden diverse programma’s draaien. Maar een keer werden ze zelfs op kerstdag aangevallen. “Een man stond op en pakte onze microfoon en schreeuwde naar ons dat we niet mochten prediken en dat we het gebied moesten verlaten voordat ze ons zouden gaan slaan. We zongen een kerstlied en de predikant deelde de kerstboodschap zonder microfoon en we keerden later terug naar huis.

Er waren een aantal lokale politieke leiders die we onderweg tegenwkamen en ons probeerde tegen te houden om het Evangelie te delen. Maar we zijn alleen afhankelijk van God en Hij beschermt en redt ons.”

Roeping

Pastor Samuel hoorde Gods stem om de bediening in te gaan toen hij in Bahrein werkte. Hij nam ontslag en ging naar Kerala. Hij vastte en bad tot God om leiding. Zijn schoonvader, die predikant is, moedigde hem aan om met hem samen te werken. Maar hij overleed en liet de verantwoordelijkheid aan mij over.

“Dat was het moment dat God een deur opende via Bible League en ik getraind werd in Gods Woord. Ik ben erg dankbaar voor de training, de Bijbels en het studiemateriaal die verstrekt zijn die mij helpen om de kerk te laten groeien.”

Ook kreeg pastor Samuel een training in persoonlijke evangelisatie, hoe het Evangelie te delen onder moslimbroeders, gezinsbegeleiding, cursus Engels en kinderbediening. Door deze trainingen geeft hij speciale lessen voor nieuwe mensen. Hij heeft veel van zijn gemeenteleden doorgestuurd naar de Bijbelstudie Project Filippus.

Help je mee?

God opende de deur voor Samuel om de bediening in te gaan. Door Bijbelstudies en training is hij nu voorganger en traint hij nieuw gelovigen om het Evangelie verder te verspreiden. Ook al heeft hij te maken met vervolging, hij blijft doorgaan. Hij vertrouwt op God dat Hij hem beschermt en red.

Pastor Samuel is dankbaar voor de Bijbels en al het lesmateriaal die hij heeft gekregen, maar er is nog meer behoefte aan Bijbels en studiemateriaal. Help jij mee om het Evangelie in India nog verder te verspreiden?

Ja, ik help mee!