Leestijd: 2 minuten

Efrem heeft een streng Koptisch-orthodoxe achtergrond in Ethiopië. Zijn ouders waren erg tegen evangelisten. Toen Efrems zus hem meenam naar een evangelische kerk, raakte de Bijbelse prediking het hart van deze jongeman.

Project Filippus

“Het Woord van God overtuigde me en ik wilde er meer over weten.” Een paar maanden later nam Efrem Jezus Christus aan, als zijn persoonlijke Verlosser.

Ondertussen had Efrem zich ingeschreven aan de Ambo Universiteit in West Shewa, waar Project Filippus plaatsvond. “De studentencoördinator moedigde me aan om deel te nemen aan het Bijbelstudieprogramma. Ik werd lid omdat ik geen Bijbel had, en ik voelde dat dat mijn geestelijke volwassenheid belemmerde.”

Veel veranderingen

De Bijbelstudie bracht veel veranderingen in Efrems leven teweeg. Om te beginnen veranderde zijn houding ten opzichte van zijn ouders. “Als universiteitsstudent keek ik neer op mijn ouders, omdat ze nog nooit naar school waren geweest. De Bijbelstudie heeft me geleerd om mijn ouders te respecteren en te eren. Nu luister ik naar hun raad, ook al zijn ze ongeschoold.”

Tegenstand

Bovendien hielp de Bijbelstudie Efrem om tegenstand te weerstaan. “Mijn Koptische samenleving discrimineert wedergeboren gelovigen. We kunnen ons vee bijvoorbeeld niet op hetzelfde veld hoeden als traditionele christenen. Of, wanneer een evangelische gelovige sterft, weigert de gemeenschap een stuk land voor zijn begrafenis. Ook belemmert groepsdruk jongeren om Christus te aanvaarden.”

Gods Woord geeft kracht

Maar Gods Woord geeft jongeren als Efrem kracht. Wanneer hij voor uitdagingen in het leven staat, vertrouwt hij volledig op God. Hij leeft een nieuw leven en leest dagelijks zijn Bijbel. Ook gaat hij regelmatig naar de kerk en is hij actief betrokken bij kleine groepsactiviteiten. “Ik dank jullie allemaal voor jullie inzet om de jonge generatie van Ethiopië te dienen!”

Help je mee?

Doordat de zus van Efrem hem meeneemt naar de kerk, wordt hij in zijn hart geraakt door de Bijbelse prediking. Een paar maanden later neemt hij Jezus Christus aan als zijn Verlosser. Binnen zijn gemeenschap ervaart hij veel tegenstand, maar Gods Woord geeft hem kracht om door te gaan. Hij gaat regelmatig naar de kerk en is actief betrokken bij kleine groepsactiviteiten. Help jij mee om nog meer mensen zoals Efrem te bereiken met het Evangelie in Ethiopië?

Ja, ik help mee!