Leestijd: 2 minuten

De kans dat iemand in een gesloten land* in Azië zomaar in aanraking komt met het Evangelie is zeer klein. In dit land is er vaak geweld tegen andersdenkenden. Toch gebeuren er, dankzij Gods Woord, wonderlijke bekeringen. 

*wegens veiligheidsredenen noemen we niet de naam van het land

Onwankelbare liefde van God

Daar kan pastor Nadeem van getuigen: “Onlangs reisde ik door het gesloten land en stopte bij een restaurant. Het was zo druk dat ik een tafel moest delen met een andere klant. Het was een man, Omar, die net terugkwam van zijn vaders begrafenis. Hij was duidelijk moedeloos.”

Met tranen in zijn ogen zegt Omar hoeveel zijn vader van hem hield en dat die liefde nu zomaar verdwenen is. Dan neemt pastor Nadeem een dapper besluit: in het volle restaurant vertelt hij Omar over de onwankelbare liefde van God die zelfs de dood niet kan wegnemen (Romeinen 8:38-39).

Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.

Romeinen 8:38-39

“We spraken meer dan een uur over Jezus Christus. Aan het einde van het gesprek bood ik Omar mijn eigen Bijbel aan. Hij nam het aan en kuste deze met respect. We namen afscheid en beloofden contact te houden.”

Eén Bijbel plantte geloof in de harten van negen mensen

Na een paar dagen krijgt Nadeem een telefoontje van Omar: hij wil graag meer over Jezus leren. Omar verblijft drie dagen bij Nadeem en de Heere opent zijn hart om Christus te ontvangen als zijn persoonlijke Verlosser. Vlak daarna geeft Omars hele familie – vrouw en zeven volwassen kinderen – ook hun leven aan de Heere Jezus.

“Die ene Bijbel plantte geloof in de harten van negen mensen! We hebben goed toegeruste christenen nodig die Bijbels en het Evangelie doorgeven in dit gesloten land in Azië!”

Help je mee?

Via Project Filippus willen we kerken en christenen in dit gesloten land in Azië helpen Gods Woord te verspreiden. Ook al is er sprake van een andere geloofsovertuiging en staat op godslastering de doodstraf, willen veel christenen niets liever dan Gods liefde verspreiden in hun omgeving. Help je mee om het Evangelie in Azië nog verder te verspreiden?

Ja, ik help mee!