Leestijd: 3 minuten

“Ik was een alcoholist en sloeg mijn vrouw. Door mijn drankgebruik was er geen rust en vrede in mijn familie.” De 60-jarige Jiganga kijkt me indringend aan. “Ik verwoestte hun leven”, vervolgt hij. Zijn woorden verbazen me. Het beeld dat hij schetst, komt totaal niet overeen met de rust, vrede en blijdschap die hij nu uitstraalt. “Het Woord van God heeft me totaal veranderd!”

“Ik was eigenlijk alleen maar bezig met het afbetalen van schulden. Dat maakte dat ik begon te drinken.” Jiganga’s gezicht betrekt als hij over zijn verleden praat. “Ik ben een kleinschalige boer en verbouw mais, aardappelen en katoen. Vaak leverde dat te weinig op om mijn familie van te kunnen onderhouden. Ik moest geld lenen om zaden te kopen en had dus veel schulden.” De machteloosheid en armoede houden het leven van Jiganga in zijn greep. Het grootste deel van zijn huwelijk bestaat uit geweld, ruzies en mishandeling.

Stap voor stap

Dan, op een dag in 2020, komen er mensen naar het dorp van Jiganga die hem uitnodigen voor Project Filippus. “Ik stemde in en bezocht de bijeenkomsten. De Bijbelstudies raakten me diep. Ik leerde er veel over Gods Woord. De tekst uit Spreuken 9:10 sprak hem in het bijzonder aan: ‘Het beginsel van wijsheid is de vreze des HEEREN en de kennis van de heiligen is inzicht.’

Na verloop van tijd komt Jiganga tot geloof. Vanaf dat moment verandert zijn leven stapje voor stapje. “Toen ik begon met de Bijbelstudies dronk ik nog steeds veel. Maar door het Woord van God werd ik een compleet ander mens. Op een dag ging ik naar de winkel om sterke drank te kopen. Toen ik daar alleen voor het schap stond voelde ik een groot schuldgevoel. Ik besefte dat wat ik deed niet goed was. Sindsdien heb ik niet meer gedronken.”

“Door het Woord van God werd ik een compleet ander mens!”

Door Zijn kracht

“Dat is niet op eigen kracht hoor, het is de Heilige Geest die dat in mij bewerkt.” Jiganga laat zijn Bijbel zien en vertelt: “Dit boek heeft mijn leven veranderd en geeft mij de kracht om door te gaan. Wanneer ik het moeilijk heb, lees ik de Bijbel en krijg ik de kracht om dingen te doorstaan. Ik wil geen foute dingen meer doen.”

En dat merken zijn vrouw en kinderen ook. “Ze zien me nu als een liefdevolle, nederige en dienstbare vader. Ze zijn blij dat ik niet meer de vader ben die ik was. Inmiddels ben ik gedoopt en lid van de kerk. Ook mijn vrouw en kinderen zijn tot geloof gekomen!” Elke avond leest Jiganga samen met zijn vrouw uit de Bijbel. Als het aan Jiganga ligt blijft het daar niet bij.

Hij groeide zelf op zonder geloof en leefde 57 jaar in duisternis. Nu wil hij niets liever dan de mensen in zijn omgeving bereiken met het Evangelie. “De meeste mensen in dit gebied dienen afgoden. Ze moeten Jezus Christus leren kennen! Daarom gaan we met een groepje langs huizen om mensen uit te nodigen voor de Bijbelstudies.”

Verlangen

Jiganga en andere christenen nodigen dorpsgenoten uit om deel te nemen aan Project Filippus, buiten onder een boom. En dat heeft resultaat. “Sommige mensen willen er niks van weten, maar er zijn ook veel mensen die wel aansluiten. Inmiddels zijn al meer dan 50 mensen tot geloof gekomen!”

Help je mee?

Dat er in Tanzania een grote honger is naar het Evangelie weet ook Kitto Nicodemus, partner van Bible League. “De vraag naar Bijbels en Bijbelstudiemateriaal is enorm. Mensen komen zelf naar ons toe om te vragen of we ook Project Filippus bij hen in de omgeving willen starten. Veel mensen leven in armoede en kunnen zelf nooit een Bijbel of studiemateriaal aanschaffen. Voor hen is het dan ook geweldig dat ze dit via Project Filippus wel krijgen!” Help jij mee om het Evangelie nog verder te verspreiden in Tanzania?

Ja, ik help mee!